Tema

Gjeldsrevisjon

En gjeldsrevisjon er en gjennomgang av gjeld eller utlån, og både den norske og internasjonale gjeldsbevegelsen har lenge arbeidet for at gjeldsrevisjoner må brukes for å avdekke illegitim gjeld.

I 2013 ble Norge det første kreditorlandet til å gjennomføre en gjeldsrevisjon av utlån til utviklingsland. Den norske gjeldsrevisjonen la blant annet til grunn FNs prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak. Selv om revisjonen fant at Norge hadde overholdt egne regler på tidspunktet da lånene ble gitt, konkluderte den også med at Norges utlånspraksis i liten grad var i overensstemmelse med FNs prinsipper. SLUG har utgitt en egen skyggerapport hvor vi tolker FNs Prinsipper, anvender de på et utvalg land, og konkluderer blant annet med at deler av Indonesias gjeld til Norge må slettes.

I 2007 ble Ecuador det første landet til å lansere en gjeldsrevisjon i myndighetsregi. Revisjonen viste at mange av lånene aldri skulle ha vært gitt eller var uten juridisk forandring, og anbefalte Ecuadors president å nekte å betale nesten 40% av Ecuadors utenlandsgjeld. De siste årene har også regjeringer, parlamenter og sivilsamfunnsgrupper i en rekke andre debitorland gjennomført gjeldsrevisjoner. Formålet med revisjonene har blant annet vært å fastslå de opprinnelige vilkårene for lånene, hvor mye renter som har blitt betalt, hva lånet har blitt brukt til, hvem som lånte pengene og i hvilket navn, samt utlåners rolle og identitet. FNs spesialrapportør for gjeld og menneskerettigheter har også understreket hvor viktig nasjonale gjeldsrevisjoner er for å undersøke både gjeldens legitimitet og hvordan gjeldsbetaling påvirker menneskerettighetene.

Nyheter om Gjeldsrevisjon: