Afrikas gjeldskrise: brudd på menneskerettighetene

I en ny artikkel fra det afrikanske gjeldsnettverket AFRODAD, kobler T. Mutazu gjeld og menneskerettigheter. Han mener menneskerettighetsaktivister nå, i større grad enn før, må ta høyde for globale styresmakter i sin kamp mot menneskerettighetsbrudd.

Afrika er fortsatt i gjeldskrise. AFRODAD vil nå anvende en rettighetsbasert tilnærming til gjeld, og de oppfordrer menneskerettighetsorganisasjoner til å begynne å arbeide mer med internasjonale strukturer.

Mutazu mener et menneskesentrert utviklingsparadigme er nødvendig å anvende for å forstå hvordan man skal få til utvikling som vil løfte majoriteten av den afrikanske befolkningen ut av fattigdom. Slik utvikling vil kreve at knappe ressurser blir kanalisert til sektorer og aktiviteter som kan fremme økt produksjon, flere arbeidsplasser, og rettferdig fordeling av output. Ressurser som kanaliseres ut av landet, inkludert gjeldsbetjening, hindrer utvikling, fører til brudd på menneskerettigheter, og bør derfor stoppes. Samtidig må man forsikre seg om at ressurser som kanaliseres inn i landet faktisk fremmer bærekraftig utvikling.

Det er ikke lenger nok at menneskerettighetsaktivister bare holder nasjonale myndigheter ansvarlig for menneskerettighetsbrudd. Menneskers rettigheter blir nå i økt grad truet av problemer som ligger utenfor nasjonale myndigheters kontroll. Man må derfor også se på donorland og internasjonale finansinstitusjoners rolle i forhold til menneskerettighetsbrudd. Hvordan aktivister kan takle denne utfordringen er blant spørsmålene Mutazu diskuterer i denne artikkelen.

Mutazu mener sivilsamfunnet må anvende flere strategier. Han nevner etablering av globale styrestrukturer som internasjonal gjeldsdomstol, og kartlegging av fora hvor illegitim gjeld kan diskuteres, som viktige fokusområder for aktivister framover. Også den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag blir nevnt som en mulig arena sivilsamfunnet kan bruke for å finne strukturelle løsninger på gjeldskrisa og brudd på menneskerettigheter i Afrika.

Les hele artikkelen her.Les også:

Facebook Twitter Email