Forberedelser til årsmøtene i IMF og Verdensbanken

Nordiske organisasjoner har sendt brev til de nordisk/baltiske styrerepresentantene i Verdensbanken og IMF. Organisasjonene løfter frem tre viktige temaer i forkant av årsmøtene.

SLUG og de andre organisasjonene stiller krav innenfor følgende områder: IMFs bidrag til lav-inntektsland, reform i Verdensbanken og ansvarlig finansiering/ny gjeldsmekanisme. I neste uke vil de norske organisasjonene diskutere disse og andre temaer på et konsultasjonsforum med Utenriksdepartementet og Finansdepartementet. Årsmøtene i Verdensbanken og IMF vil bli avholdt i Istanbul 4.-7. oktober.


Last ned brevet herLes også:

Facebook Twitter Email