Gribbefond ødelegger for business

Den britiske regjeringen har kommet med et lovforslag som skal svekke gribbefonds insentiv til å kjøpe opp gjeld. Det britiske gjeldsnettverket driver nå lobbyvirksomhet for å få forslaget godkjent, og har i den sammenheng kommet med en rekke eksempler på hvorfor gribbefond er ødeleggende for business.

Den britiske regjeringen har kommet med et lovforslag som skal svekke gribbefonds insentiv til å kjøpe opp gjeld. Det britiske gjeldsnettverket driver nå lobbyvirksomhet for å få forslaget godkjent, og har i den sammenheng kommet med en rekke eksempler på hvorfor gribbefond er ødeleggende for business.

Hva er gribbefond?

Gribbefond er selskaper som har spesialisert seg på å kjøpe opp gjeld som er i ferd med å bli slettet, for en brøkdel av prisen. Deretter saksøker de låntakerlandet for å kreve full tilbakebetaling av lånet pluss renter. Gribbefondene er juridiske spesialister og har ressurser til å føre harde rettssaker mot fattige land for å tvinge dem til å betale tilbake gamle lån. Virksomheten fra gribbefond er oppfattet som svært bekymringsfullt både av gjeldsslettebevegelsen, IMF og av flere lands myndigheter ettersom den truer effekten av å gi fattige land gjeldsslette.

Prosessen i Storbritannia

I juli begynte den britiske regjeringen å arbeide med et forslag for å sette en stopper for gribbefonds bruk av britiske domstoler. Forslaget innebærer at "gribber" må tåle den samme mengden gjeldsslette i britiske domstoler som det land som er under gjeldssletteinitiativet HIPC får. Dette betyr at de risikerer å måtte godta at så lite som 10% av lånet blir tilbakebetalt. Effekten blir dermed at det ikke vil lønne seg for gribbefond å kjøpe opp lån fra HIPC-land for så å saksøke landene i britiske domstoler.

Lovforslaget venter på å bli godkjent, og Jubilee Debt Campaign UK (JDC) driver lobbyvirksomhet mot flere britiske partier for å øke sjansene for godkjennelse. I forbindelse med det har de lansert en kort rapport om hvordan gribbefond påvirker business.

Gribbefond ødelegger for business

Ifølge JDCs rapport er noen av grunnene til at gribbefond er skadelig for business følgende:

- Gribbeaktivitet kan svekke handelsrelasjonene til, og investeringsvilje i, land som er i fare for å rammes.

- Gribbefond forhindrer forutsigbarhet og undergraver de mer legitime långiverne.

- Profitten gribbefond tilegner seg er bevis på svakheter i markedet.

I rapporten vil du finne konkrete eksempler under hvert av disse punktene. Les rapporten her.

Les mer om Gribbefond her.Les også:

Facebook Twitter Email