Krever åpenhet i klimafinansiering

På det uformelle klimafinansieringsmøtet i Geneve 2. og 3. september, lanserte Nederland en nettside som har som mål å gi innsyn i kilder og tildeling av klimafinansiering. Så langt er det seks europeiske land som har lagt ut informasjon på siden, og det er Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge og Storbritannia

demokben-size470x1200quality75

Klimademonstrasjon i København. Foto: Ingrid Harvold Kvangraven

Sivilsamfunnsorganisasjoner i Europa krever fortgang i arbeidet med å gjøre informasjon om klimafinansiering tilgjengelig. Eurodad og den globale kampanjen for åpenhet i bistand, Publish What you Fund, skryter av Nederlands innsats på dette feltet men mener at nettsiden ikke møter minstestandardene for åpenhet som man trenger for å sikre at disse kan spores.

På klimatoppmøtet i København i desember forpliktet de rike landene seg til å bidra med 30 milliarder dollar for å finansiere klimatilpasning i utviklingsland. EU-landene forpliktet seg til å bidra med 2,4 milliarder euro hvert år, og var enige om at en København-avtale ”vil kreve en gradvis, men betydelig økning av både offentlig og privat finansiering til utviklingsland." (1)

Organisasjonene mener nå at de europeiske landene må bygge videre på Nederlands initiativ og ta ansvar for å få på plass globale standarder for åpenhet i klimafinansiering. Det er viktig å sikre at økonomiske bidrag er effektive og kommer i tillegg til tidligere støtte, at donorer kan bli holdt ansvarlige, og at folk i hele verden vet sannheten om klimafondene.

Organisasjonene mener at standardene må:

  • Definere klimafinasiering for å sikre at slik støtte faktisk bidrar til å nå klimamålene uten å undergrave utviklingsmål.
  • Definere hva som er ny støtte som kommer i tillegg til tidligere pengeløfter.
  • Være kompatible med standardene fra International Aid Transparency Initiative for å sikre koordinering og effektivitet, og for å sikre at finansieringen lever opp til FNs kriterier og internasjonale forpliktelser til bistandseffektivitet.
  • Sikre at informasjonen som bli samlet inn omfatter alle områder og stadier av prosessen.

Les mer på Eurodad sin nettside.

(1) EU position for the Copenhagen Climate Conference, Council conclusions 21 October 2009, 14790/09Les også:

Facebook Twitter Email