Politisk handling for varig løsning på gjeldskriser

De globale gjeldsnettverkene Afrodad, Latindadd og Eurodad oppfordrer parlamentarikere til handling for å sikre varige løsninger på gjeldskriser.

I kjølvannet av finanskrisa opplever land i alle deler av verden økte nivåer av gjeld. Det eksisterer i dag ingen internasjonale mekanismer som kan håndtere staters gjeldsproblemer på en god og effektiv måte. En varig løsning forutsetter en uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme.

En fjerdedel av alle landene som kvalifiserte til omfattende gjeldsslette forrige tiår står igjen i høy fare for gjeldskrise, (1) og Eurodads analyser avslører at raten gjeldsbyrde mot BNP i lavinntektsland er doblet siden den globale krisen startet.

Forverringen av gjeldssituasjonen har sparket i gang debatter om hvordan man kan sikre mer forutsigbar gjeldshåndtering i fremtiden. Flere sivilsamfunnsorganisasjoner, økonomer og myndigheter er ivrige etter å få på plass en permanent gjeldshåndteringsmekanisme. De gjeldsmekanismene som eksisterer i dag har mange svakheter og var ikke skapt med tanke på dagens komplekse gjeldsstrukturer. En effektiv mekanisme må ta hensyn til menneskerettighetsbehovene i de gjeldstyngede landene, må være rettferdig, uavhengig, nøytral og tilgjengelig for alle, og må stille både lånetaker og långiver til ansvar for uansvarlige lån.

Afrodad, Latindadd og Eurodad oppfordrer nå parlamentarikere til handling for å sikre en varig løsning på fremtidige gjeldskriser. Les mer om de konkrete handlingsalternativene i organisasjonenens notat eller påEurodad sine nettsider.


1) IDA and IMF “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)—Status of Implementation”, September 2010.
Kilde:
Eurodad: Towards a lasting solution to sovereign debt problems: What can parliamentarians do? (2. desember 2010)Les også:

Facebook Twitter Email