Bred støtte for gresk gjeldsrevisjon

Mer enn 200 fremtredende greske og internasjonale aktører ber om en revisjon av Hellas gjeld. Økonomer, aktivister, akademikere og parlamentarikere fra hele verden krever at en offentlig kommisjon blir satt ned for å undersøke gjelden som utgjør roten av den økonomiske krisen i Hellas.

Kommisjonen skal undersøke gjeldens lovlighet og legitimitet, med sikte på å forhandle fram bedre betingelser og stille de rette personer til ansvar.

Gjeldsrevisjon har vært brukt over hele verden for å la sivilsamfunnet stille de rette personene til ansvar for skader forårsaket av landets gjeld. En gjeldsrevisjon i Ecuador i 2008 oppfordret president Correa til å la være å betale deler av Ecuadors mest urettferdige gjeld.

Norge er foreløpig det eneste kreditorlandet som har forpliktet seg til å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Norge har jobbet med å få på plass gjeldsrevisjonen det siste året, og SLUG mener at det er svært viktig at denne blir gjennomført på en slik måte at den kan fungere som en modell for andre kreditornasjoner. For snart et år siden kunne SLUG presentere en rapport som avdekket utestående illegitim gjeld til Norge. Dersom Norge vil leve opp til den nedfelte progressive gjeldspolitikken fra Soria Moria og ulike Stortingsmeldinger er det viktig å rydde opp i all utestående gjeld og retningslinjer for utlån. 

greekprotestsphotobyMilosBicanskiGettyImages-size300x200quality75

Hellas gjeld har eksplodert siden den økonomiske krisen i 2008. Aktivister er svært misfornøyde med dette og mener gjeldsnivået i Hellas ikke er bærekraftig. De hevder at strenge sparetiltak tvinger de fattigste i samfunnet til å betale for de økonomiske problemene forårsaket av finanssammenbruddet i 2008.

Oppropet for en gresk gjeldsrevisjon ble lansert i Athen 3. mars. Her blir det blant annet lagt vekt på at det greske folket har blitt holdt i mørket uten informasjon om sammensetningen og vilkårene for den offentlige gjelda. Mangelen på informasjon har vært en grunnleggende svikt i den demokratiske prosessen. De menneskene som er forventet å bære kostnadene ved redningsprogrammene har en demokratisk rett til å motta informasjon om gjelda. En revisjonskommisjon kan bidra til å bedre dette.

"Långivere som ikke blir stilt til ansvar for hensynsløs oppførsel, kombinert med manglende åpenhet, oppmuntrer til dårlige utlån og investeringer, og til slutt, urettferdig gjeld,"
sier Øygunn Brynildsen fra Eurodad.

”I Hellas, som andre steder i verden, blir vanlige mennesker tvunget til å betale for bankenes hensynsløshet og grådighet gjennom harde innstrammingstiltak. Bankene har fått lov til å gamble med de fattiges liv og livsgrunnlag alt for lenge. Det er på tide at folk står imot og tar føringen for egen økonomi. I Hellas, som i utviklingsland, er en gjeldsrevisjon et viktig steg mot et mer rettferdig økonomisk system,"
sier Nick Dearden fra Jubilee Debt Campaign.

Andy Storey, leder i Action for Irland (Afri) sier at det er mulig at dette oppropet kan bli utvidet til Irland. "Som i Hellas, er det mye forvirring om hvem som skylder hva til hvem, og hvorfor, spesielt når det gjelder bankers gjeld garantert av den irske regjeringen" sier Storey.


Internasjonale kontaktpersoner:

 • I Brussel: Øygunn Brynildsen, Eurodad: +32 2 894 46 45
 • I Hellas: Costas Lapavitsas, Professor at SOAS, London: +44 207 898 4538
 • I Ireland: Andy Storey: 087 6543872

Foto:

 • Det greske parlamentet, av David Holt
 • Greeks Protest austerity cuts, av Milos Bicanski /Getty ImagesAdditional information:

* The call requires that a Debt Audit Commission be international, comprising debt and fiscal auditors, legal experts, economists, representatives of labour organisations, and participants from civil society groups. It should be independent of political parties, though it will not exclude politicians from membership provided that they accept its aims. The Commission should ensure possession of expert knowledge, while guaranteeing democratic accountability and control over all involved. It should examine all debt including: bond issues, bilateral, multilateral, and other forms of debt and state liabilities.

* Ecuador’s Debt Audit Commission was established by President Correa in 2007 and reported in 2008, finding that Ecuador’s debts has caused “incalculable damage” to the people and environment of the country. The audit was used as justification for Correa defaulting on some of Ecuador’s bonds which the audit found had been contracted illegally. Correa is said to be poised to examine more of Ecuador’s debts. For more information on Ecuador’s debt audit go to: http://www.auditoriadeuda.org.ec.

* Signatories to the call include:

 • A.Acosta, Ex-Ministro de Energía y Minas (Ecuador), Ex-Presidente de la Asamblea Constituyente, Economista, profesor universitario
 • N. Álvarez, Economist, Researcher at Universidad Complutense de Madrid.
 • M. Canese, Vice-Ministre des Mines, Paraguay
 • C.P. Chandrashekhar, Professor of Economics, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
 • F. Chesnais, Economist, Professeur Émérite de l'Université Paris-Nord
 • N. Chomsky, Institute Professor (retired), MIT
 • N. Chountis, Member of European Parliament, SYRIZA, Greece, GUE/NGL
 • A.Cibils, Economist, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
 • G. Dymski, Economist, University of California, Riverside
 • J. Ghosh, Professor of Economics, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
 • J.M. Harribey, Economist, Université Bordeaux IV, ex-president of ATTAC
 • R.Kammer, Professeur de danse classique, ex soliste à l’Opéra de Bonn, première danseuse et directrice du ballet d’Athènes
 • P. Paez, ex-Ministro de Economía de Ecuador
 • A.Puyana, Professor of Economics, senior researcher at Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México
 • J. Reis, Economist, Director of the Economics Faculty, Coimbra University, Portugal
 • E.Toussaint, PhD Political Science, Liege University, President CADTM (Belgium)
 • N.Villalba, Membre du Conseil Juridique international de la pPésidence de la République du Paraguay
 • M.Weisbrot, Economist, Co-Director of the Center for Economic and Policy Research, Washington DC
 • J. Ziegler, Vice-President of the Advisory Committee of the UN Council of Human Rights
 • S.Zizek, Institute for Social Studies, Ljubljana


Les også:

Facebook Twitter Email