IMF-rapport krever forbedret analyse av bærekraftig gjeld

Ny IMF-rapport kaster et kritisk blikk på egen forståelse av hva som er bærekraftig gjeld, noe som aktualiseres av gjeldskrisa i Hellas. Implementering av mer moderne rammeverk for pengepolitikk og bærekraftig gjeld forventes innen få måneder. 

Rapportforfatterne anerkjenner at fondet trenger en mer realistisk analyse av låntakerlandenes muligheter for å nedbetale IMF-gjeld. I forhold til Hellas, argumenterer de for at fondet kunne latt varsellampene gå av på et tidligere tidspunkt. Isteden har gjeldskrisen blitt så alvorlig at den nå setter eurosonen i fare.

The Wall Street Journals Ian Talley forventer at anbefalinger fra rapporten vil bli implementert innen noen måneder, blant annet at gjeld på over 60% av BNP vil føre til mer intens overvåkning fra IMF. I tillegg vil IMF ta en mer risikobasert tilnærming til låntakerlandenes budsjett.

Hellas er et ypperlig eksempel på IMFs tidligere urealistiske gjeldsprognoser. I 2007 forutså IMF nemlig at gjelda til Hellas ville nå 98% av BNP, i verste fall. I fjor steg gjeld som andel av BNP imidlertid opp til 142%. Videre spår noen økonomer at gjelda kan stige til så mye som 180% av BNP.

Før finanskrisa tok IMF ofte ikke tilstrekkelig med hensyn til om offentlig gjeld var bærekraftig, særlig ikke i utviklede land. I kjølvannet av krisa har pengefondet imidlertid begynt å ta gjeldsbærekraft, også i rike land, på alvor. Med den nye grensa på 60% vil flere utviklede land utløse varselslamper hos IMF, deriblant USA. Ifølge IMF vil USA nemlig erfare gjeld på 112% av BNP om bare fem år.

Selv om SLUG mener det er bra at IMF gransker sin egen forståelse av bærekraftig gjeld, mener vi at låntakerlandets mulighet til å satse på egen utvikling også bør tas i betraktning når bærekraftighet skal bedømmes.

Last ned IMF-rapporten her.Les også:

Facebook Twitter Email