Ny rapport for å avdekke Zimbabwes gjeld

Jubilee Debt Campaign, Zimbabwe Europe Network og European Network on Debt and Development har gått sammen om rapporten "Uncovering Zimbabwe’s debt: The case for a democratic solution to the unjust debt burden". Rapporten er et bidrag til ZIMCODDs (Zimbabwe Coalition on Debt and Development) arbeid i å avsløre hvor Zimbabwes gjeld stammer fra, og presse på for en offisiell gjeldsrevisjon i landet.

Bilde1-size470x1200quality75

Rapporten viser hvordan Zimbabwe arvet illegitim gjeld etter uavhengighet fra Rhodesia. Gjelden vokste gjennom 1980 som følge av perioder med tørke og lån fra utenlandske regjeringer og investorer til prosjekter. Flere av disse klarte ikke å gi den avkastningen som var nødvendig for å møte kravene om tilbakebetaling.

På 1990-tallet stilte IMF og Verdensbanken med redningspakker i form av lån for å muliggjøre nedbetalingen. I retur måtte Zimbabwe gjennomgå strukturell tilpasning. Dette reduserte i sin tur økonomisk vekst, og førte dermed til økt arbeidsledighet og et handelsunderskudd.

I 2000 klarte ikke Zimbabwe lenger å betale tilbake renter og avdrag på gjelden. Mesteparten av denne gjelden stammer fra fra lån som ble gitt i perioden 1980 til 1990.

Internasjonale diskusjoner har nå begynt for å finne måter å håndtere Zimbabwes gjeld. Snarere enn bli en del av IMF og Verdensbankens HIPC-prosess, foreslår denne rapporten en gjeldsrevisjon for å finne ut hvordan lånene kom Zimbabwes folk tilgode, og for å forhindre at de samme feilene blir gjort igjen.

Du kan lese rapporten her.Les også:

Facebook Twitter Email