Organisasjoner med felles brev til Bjørn Brede Hansen

Denne høsten overtar Bjørn Brede Hansen jobben som ny avdelingsleder for UDs Seksjon for multilateral utviklingsfinansiering og global økonomi. SLUG og 14 organisasjoner har sendt et brev til Hansen hvor vi etterspør oppfølging av Stortingets krav om gjeldsrevisjon og retningslinjer for ansvarlig utlån. 

Brevet tar utgangspunkt i løftene gitt i Stortingsmelding 13: Klima, konflikt og kapital og Regjeringens politiske plattform for 2009-2013, som blant annet fremlegger at de vil arbeide for internasjonale gjeldsslettemakanismer, for behandling av illegitim gjeld, og et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långiving og gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon.

Nå forventer SLUG og organsisasjonene at UD følger opp god politikk på papiret, og at vi får se konkrete resultater av politiske løfter.

Utdrag fra brevet:

Vi:

  • ser frem til en oppdatering på regjeringens arbeid med en gjeldsrevisjon så snart som mulig, og minner om at vi forventer at sivilsamfunnet skal få komme med innspill.
  • forventer at Norge arbeider for nasjonale retningslinjer for ansvarlig utlån som en naturlig konsekvens av en norsk gjeldsrevisjon for å forhindre at utlån som skipseksportkampanjen, eller Indonesias gjeld til Norge skjer igjen.
  • minner om at Norge må jobbe aktiv opp mot EU-landene og for å sikre europeisk støtte for en uavhengig internasjonal gjeldsdomstol.

Følgende organisasjoner har signert brevet: Attac, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FIVAS, Forut, Framtiden i Våre Hender, KFUK-KFUM Global, Latin-Amerikagruppene, Natur og Ungdom, Norges Unge Katolikker, Press, Stiftelsen Korsvei, Studieforbundet Solidaritet, U-landsforeningen Svalene.

Last ned brevet til Hansen her.

Fotograf: Jaro HollanLes også:

Facebook Twitter Email