Penger fra gjeldsslette går til lærerutdanning i Nigeria

Nigerianske myndigheter har vedtatt å bruke penger som har blitt frigjort etter gjeldsslette til å utdanne over 557 155 grunnskolelærere. Dette er et viktig tiltak for å øke antallet kvalifiserte lærere og sikre kvalitet i skolen.

Nigerianske myndigheter har vedtatt å bruke penger som har blitt frigjort etter gjeldsslette til å utdanne over 557 155 grunnskolelærere. Dette er et viktig tiltak i arbeidet for å nå tusenårsmålene. Ved å utdanne flere lærere vil Nigeria sikre kvalitet i skolen på vei mot tusenårsmålene.

For å styrke utdanningssektoren vil Nigeria bruke midler som de har spart opp etter at store deler av landets illegitim diktatorgjeld ble slettet i 2005. President Goodluck Jonathan åpnet i starten av september et kapasitetsbyggingsseminar for lærere med disse løftene om mer lærerutdanning, og han viste også til andre tiltak innenfor utdanningssektoren som har blitt gjennomført etter gjeldssletten, blant annet infrastruktur og lærebøker.

En av presidentens seniorrådgivere sa at lærerutdanning er en viktig oppgave som alle må ta alvorlig om Nigeria skal oppnå sitt mål om å bli en av de 20 viktigste økonomier i innen 2020.


Kilder:
Why FG's Spending Debt Relief Fund on Teachers' Training
- AllAfrica.com
Nigeria to get $18bn debt relief
- BBC News

Les mer om Nigerias gjeld hos Eurodad.

Foto: Niko ViramoLes også:

Facebook Twitter Email