- Vi må ikke kjøpe Syrias statsgjeld

Oljefondet må utelukke investeringer i Syrias statsobligasjoner, mener stortingspolitiker Hans Olav Syversen (Krf). Slik det er i dag er de etiske retningslinjene for fondet mangelfulle, og fondet står fritt til å kjøpe statsgjeld fra alle land unntatt Burma. 

I høst har Oljefondets etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner blitt mye debattert. SLUG og statssekretær Hilde Singsaas (Ap) har diskutert dette i Dagsavisen, og Kirkens Nødhjelp har lansert en rapport om fondets investeringer i arabiske lands statsobligasjoner i forkant av den arabiske våren.

- Vi kan ikke utelukke at norske penger har gått til å undertrykke demonstrantene på Tahrir-plassen, sier Kirkens Nødhjelps Ingrid Stolpestad. Rapporten fikk omtale i Dagbladet og Bistandsaktuelt, og har tydeligvis fått flere til å tenke kritisk over Oljefondets investeringer i statsgjeld fra land som driver med undertrykkelse av egen befolkning.

Hans Olav Syversen (KrF) stilte opp i en paneldebatt i regi av Kirkens Nødhjelp og SLUG, hvor han varslet at han ville sette i gang ny debatt om de etiske retningslinjene for Oljefondets investeringer statsobligasjoner, i Stortinget.

Grunnen til at Syversen nå vil at Oljefondet må utelukke investeringer i statsobligasjoner utstedt av Syria er at å investere i statsobligasjoner i praksis er som å gi lån til en stat og den syriske staten undertrykker nå befolkningen sin på det groveste. Oljefondets retningslinjer sier at fondet kan utelukke et lands statsobligasjoner dersom landet blit utsatt for internasjonale sanksjoner. I dag gjelder det i praksis bare Burma.

Til tross for at statssekretær Hilde Singsaas (Ap) i Finansdepartementet har avvist noen snarlig endring av Oljefondets retningslinjer, er hun åpen for Syversens forslag. Dette fordi forslaget ikke nødvendigvis vil innebære at reglene må endres, ettersom Oljefondets forvaltere allerede ikke skal kjøpe statsobligasjoner i land som er utsatt for internasjonale sanksjoner som Norge støtter.

Oljefondet har ikke investeringer i syriske statsobligasjoner per i dag. En boikott vil derfor ikke få praktiske konsekvenser.

Les mer om Kirkens Nødhjelp rapport her.

Last ned SLUGs rapport om Oljefondets investeringer i statsobligasjoner: Borrow my Pension

Bilde: Hans Olav Syversen (Krf) som sitter i Finanskomiteen på Stortinget. Kilde: StortingetLes også:

Facebook Twitter Email