Verdensbanken bør sikre lånekvalitet, ikke kvantitet

Verdensbankens nyinnsatte president, Jim Yong Kim, fortsetter moderniseringen av bankens utlånspraksis i høyt tempo. Siste nytt er at investeringslån, som utgjør over halvparten av bankens utlån, skal reformeres. Reformforslaget innebærer utvanning av bankens sikringstiltak som har tatt tiår å bygge opp. SLUG ber banken om å sette ned tempoet og åpne for en bredere reformprosess som sikrer mer ansvarlig utlån, ikke bare mer utlån.

Jimyongkim-size470x1200quality75

Verdensbankens president, Jim Yong Kim.

Bankens utlån består i hovedsak av to utlånsprogrammer: investeringslån (Investment Lending) og budsjettstøtte (Development Policy Loans). Reformen av investeringslån skal effektivisere utlån til investeringer ved å gjøre retningslinjene mer samstemte, forståelige og brukervennlige. I dag består retningslinjene for investeringslån av 20 såkalte Operational Policies (OPs) og 18 Bank Procedures (BPs) som skal slåes sammen til Banken kaller OP/BP 10.00.

Bankens moderniseringsagenda

Verdensbanken gjennomfører nå en rekke reformer for å gjøre det lettere for land å ta opp lån. Som en del av bankens såkalte moderniseringsagenda blir også innkjøpspraksis ("procurement policy") og sikringstiltak ("safeguards") revidert, og et nytt utlånsvindu som låner ut penger uten betingelser er i sin pilotfase (les Bankens nye utlån vekker gamle bekymringer).

Kritikere mener banken gjør dette for å kunne konkurrere med Kina og Brasil om låntakere. SLUG mener at banken må legge fra seg ambisjoner om å låne ut så mye som mulig og heller satse på å låne ut så ansvarlig som mulig. Derfor foreslo vi i vårt innspill at bankens utlånspraksis og politikk bør bygge på FNs retningslinjer for å fremme ansvarlig utlån og låneopptak (les Historiske retningslinjer for ansvarlig utlån).

Overvåkning svekkes

I utgangspunktet er vi enige i at det er et behov for enklere tjenester og prosesser i Verdensbanken og at dette er noe som vil tjene alle parters interesser. Retningslinjene som gjelder for utlån til investeringer bør absolutt forbedres for å øke effekten av utlån. Det er et godt mål at man utarbeider et politisk rammeverk som lettere kan forstås av klientland, ansatte, administrasjonen og styret. Kort sagt, er vi enige med banken om behovet for reform, men vi er uenige i måten det gjøres på.

I vårt innspill til banken uttrykte vi bekymring for at nesten alle kravene til overvåkning er svekket i reformen som nå foreslås. Reformen reduserer dermed låntakers ansvarlighet overfor banken, og svekker mandatet til Inspection Panel, fordi de ikke kan evaluere hvorvidt retningslinjene har blitt fulgt, hvis de ikke står i OPs.

Hvis forslaget går gjennom vil det også ha en negativ innvirkning på bankens reform av sikringstiltak ("safeguards review"). Dette er fordi ILR vil påvirke prosedyrekrav for sikringstiltak når det gjelder overvåkning, økonomisk evaluering og vurdering av prosjekter.

Sivilsamfunn har fått altfor lite tid til å spille inn til reformen av investeringslån. Det er synd at det gis så lite tid til kommenterer når det er snakk om en så viktig prosess. I stedet for å ta hasteavgjørelser om reformen, foreslo SLUG at reformen bør samkjøres med reformen av sikringstiltak, som strekker seg over to år.

Vi gjentok innspillene våre til Verdensbanken til Utenriksdepartementet da vi møtte dem på konsultasjonsforum 17. september.

Les mer om Verdensbanken.

Les om ILR på Verdensbankens nettsider.Les også:

Facebook Twitter Email