Verdensbankens nye utlån vekker gamle bekymringer

Forrige uke ble Verdensbankens nye utlånsinstrument vedtatt til tross for mye kritikk fra sivilsamfunn, blant annet fra SLUG. Dette kan få brutale konsekvenser for mennesker og miljø i utviklingsland.

Det nye utlånsinstrumentet, Program-for-Results (også kjent som P4R) er ifølge Verdensbanken et nytt og innovativt finansieringsinstrument, som knytter utbetalinger direkte til definerte resultater. I teorien kan dette virke attraktivt, fordi det vil kunne forbedre nasjonalt eierskap og låntakerlands tilregnelighet overfor befolkningen sin. Men i praksis representerer instrumentet en bekymringsverdig trend mot svakere sosiale og miljømessige sikringstiltak som kan føre til uansvarlig utlån og ødeleggende sosiale og miljømessige effekter.

I fjor høst sendte mer enn 200 sivilsamfunnsgrupper i 51 land, deriblant SLUG, et brev til Verdensbanken som uttrykte bekymring for konsekvensene P4R kan få for befolkningen i utviklingsland. Programmet ble likevel godtatt av bankens styre 24. januar 2012. 

P4R er i en pilotfase

Ettersom P4R er et nytt instrument som har mottatt massiv kritikk allerede før det er innført, er det bestemt at programmet skal begrenses til 5 % av Verdensbankens finansieringer de første to årene. Dette vil innebære at omtrent 1 milliard dollar fordeles på ca 20 prosjekter årlig. At prosjektet innføres gradvis og at det skal evalueres og forandres underveis, skaper en viss trygghet hos skeptikerne.

Det er ikke bare sivilsamfunnet som er bekymret for det nye programmet; den amerikanske kongressen har også uttrykt sterk kritikk mot P4R. Sammen med sivilsamfunn, la kongressen sterkt press på Verdensbanken for å sikre at P4R innføres gjennom en pilotfase. Kongressen har i tillegg satt kraftig forbedring av P4R som en betingelse for kapitaløkning til Verdensbanken. Dette er alvorlig for Banken, som tidligere har klart å bekjempe kongressens forsøk på å sette reformbetingelser for å påvirke Verdensbankpolitikk.

Kritikken mot P4R kan sammenfattes i to hovedpunkt: 

1. Sosiale og miljømessige sikringstiltak forsvinner

I det nye instrumentet forsvinner åtte viktige sikringstiltak, såkalte “safeguards”, som omfatter områder som miljø, tvangsforflytting, urbefolkninger, sikring for demninger, og kjønn og utvikling. Hver av disse sikringene ble til etter lange forhandlinger mellom Verdensbanken og sivilsamfunnsorganisasjoner. Sivilsamfunnsgrupper har lenge ønsket sterkere sikringstiltak på disse områdene, men nå blir de altså svekket.

Med P4R vil slike sikringstiltak anvendes på mindre enn 10% av Bankens portefølje. Dette er fordi de mest risikable prosjektene – kjent som Kategori A – blir ekskludert fra p4r. Alle andre prosjekt, til og med Kategori B prosjekter, som ifølge Bankens uavhengige evalueringsorgan (IEG) innebærer betydelig risiko, unntas slike sikringstiltak.

IEG har tidligere funnet at nesten en tredjedel av høy risiko-prosjekter tidligere har blitt feilklassifisert som Kategori B. Dermed kommer mange prosjekter som egentlig skulle vært Kategori A prosjekter til å klassifisere for p4r, og dermed unntas sikringstiltak. Sivilsamfunn har istedet foreslått at P4R burde forbeholdes prosjekter som har lav risiko – altså kategori C prosjekter. 

2. Manglende åpenhet og tilregnelighet

Til tross for at Banken sier at P4R vil forbedre gjennomsiktighet og tilregnelighet, er dette det motsatte av det den nye mekanismen egentlig vil innebære for utviklingsland. Til tross for at et utviklingsland i teorien kan ha hundrevis av prosjekter med den nye ordningen, kreves det ikke åpenhet om hva som skjer med menneskene på bakken. Dermed blir det vanskeligere å garantere hva de faktiske innvirkninger prosjektene har på miljø og samfunn.

Se brevet SLUG sendte til Verdensbanken sammen med rundt 150 organisasjoner fra verden rundt.
Les et sammendrag av hva kritikken mot p4r innebærer på bloggen til Friend of the Earth.
Les mer om p4r på Center for Global Development sine nettsider.
Les mer om p4r på Clean Technicas nettsider: World Bank’s Program-for-Results Loan Instrument: Good Intentions?
Les sivilsamfunns brev til Verdensbanken her.
Les om p4r på Verdensbankens nettsider.Les også:

Facebook Twitter Email