"Ikke vår gjeld"

Klokka 11.00 i dag lanseres kampanjen "Anglo: Not Our Debt" i Irland. Målet er å få suspendert nedbetalingene av gjelda som stammer fra bankene Anglo Irish Bank og Irish Nationwide Building Society (INBS), mens gjelda reforhandles. Kampanjegruppa fastslår at gjelda fra disse institusjonene ikke bør være det irske folks ansvar.

Kampanjegruppa er sjeldent bred, med representanter fra fagforeninger, sosial sektor, religiøse organisasjoner, NGOer og akademikere. Sammen argumenterer de for at gjelda fra disse institusjonene - som ble tatt over av staten etter finanskrisa - ikke bør være det irske folks ansvar.

Kampanjegruppa vil at den irske regjeringen skal begynne å forhandle med bankene som er medansvarlige for gjelda som har oppstått. De krever videre at nedbetalingen stoppes fram til gjelda er blitt ferdig reforhandlet, eller aller helst slettet.

Gjelda som Irland forventes å betale er på ca 30 milliarder euro over de neste tjue årene, pluss 17 milliarder i renter. For å klare å betale tilbake dette, vil den irske staten måtte ta opp nye lån. Dermed vil den samlede kostnaden bli enda større. Om renta er på 4.7% vil statens samlede kostnader for å få betalt ned gjelda komme på rundt 85 milliarder euro i løpet av 2031.

Den første nedbetalingen ventes i mars 2012. Den er på € 3.1 milliarder. Dette tilsvarer det det koster å finansiere hele Irlands grunnskolesystem i et år.

Gjelda kan slettes, det som kreves er politisk vilje, sier kampanjeaktivistene.


Les kampanjens presseoppslag her.
Les om kampanjen i The Guardian.
Les om den irske gjeldsrevisjonen her.Les også:

Facebook Twitter Email