Kvalifikasjoner bør styre valg av ny leder, ikke nasjonalitet

Nå som Zoellick slutter som leder av Verdensbanken, krever SLUG at banken endrer sine rutiner for valg av leder. Istedenfor at USA får utpeke lederen, bør valgprosessen være åpen og demokratisk, og være basert på kvalifikasjoner.

Siden andre verdenskrig har en "gentlemen’s agreement" mellom USA og Europa sikret at lederen av Verdensbanken alltid er amerikansk og at lederen av Det internasjonale pengefondet (IMF) alltid er europeisk. Dette er udemokratisk og særlig problematisk nå som Verdensbanken opererer kun i utviklingsland. Banken bør ledes av en person som kjenner godt til virkeligheten i utviklingsland; enhver kandidat som ikke støttes av et flertall av disse landene vil mangle legitimitet.

Det er nå på tide at USA og Verdensbanken bryter med denne utdaterte og udemokratiske tradisjonen for ledervalg. SLUG foreslår i et brev til Verdensbankens styre at hvert enkelt land skal få stemme i ledervalget, ikke bare styret. Brevet er signert 56 organisasjoner fra verden over, inkludert Changemaker og ForUM i Norge.


Følg ledervalget i Verdensbanken her.
Les mer om Verdensbanken her.
Les om Zoellicks avgjørelse om å slutte på Verdensbankens nettsiderLes også:

Facebook Twitter Email