Norge støtter gjeldsarbeid i FN

Det var hard kamp fra mange vestlige land for å få gjeldsarbeid ut av FN-konferansen for handel og utviklings (Unctad) mandat på toppmøtet i Doha forrige uke. Etter mye press fra den norske delegasjonen, sivilsamfunn og utviklingsland, tapte disse landene kampen: På torsdag ble det klart at Unctad vil kunne fortsette å jobbe med gjeld.

Unctad er denne eneste FN-organisasjonen som jobber omfattende med gjeld. Hadde gjeld forsvunnet ut av Unctads mandat, ville det forsvunnet ut av hele FN-systemet og blitt overlatt til Verdensbanken og IMF.

Gjeld og ansvarlig finansiering er ikke lenger tema som kun angår utviklingsland. Derfor er mange vestlige land, særlig USA, Sveits og EU, ikke så begeistret for at Unctad skal jobbe med dette. Norge måtte derfor presse hardt for å sikre at Unctad kan fortsette arbeidet med gjeld. – Og de vant kampen.

Sluttinnspurten i forhandlingene skjedde forrige uke, da 194 land møttes i Doha for å forhandle fram et sluttdokument som skulle erstatte ”Accra-erklæringen” fra 2008. Til tross for at forhandlingene ble temmelig intense, ble det torsdag enighet om et felles sluttdokument. 

Unctad: En organisasjon i krise

Mange rike land vil snevre inn mandatet til Unctad, med bakgrunn i den nyutgitte rapporten fra Joint Inspection Unit (JIU), som er svært kritisk til hvordan Unctad drives. I Doha denne uken var det mye snakk om Unctad som en ”organisasjon i krise”.

Rike land provoseres av at Unctad har beveget seg inn i finansspørsmål, som tradisjonelt har vært Det internasjonale pengefondets (IMF) område. Unctad har imidlertid vært en viktig motpol til arbeid i IMF og Verdensbanken, og organisasjonen har foretatt mye god makroøkonomisk analyse.
Unctad anerkjente blant annet behovet for gjeldsslette før Verdensbanken begynte å vurdere å sette opp gjeldssletteinitiativ (HIPC), og behovet for finansregulering før finanskrisen brøt ut i 2008 (les How Unctad was ahead of the curve).
Mange sivilsamfunnsorganisasjoner i Doha mener de rike landene gjemte seg bak resultatene fra JIU for å argumentere for at organisasjonen burde snevre inn arbeidet sitt.


"Selv om JIU-rapporten må tas svært alvorlig, er det ikke riktig framgangsmåte å kvele organisasjonens mandat for å styrke dens effektivitet. JIU-rapportens anbefalinger må tas i betraktning samtidig som vi støtter opp om Unctad som en viktig stemme i utviklingsdebatten” sier Catharina Bu, styreleder i Slett U-landsgjelda.


For å kunne fungere som en alternativ stemme og fortsette å produsere solide makroøkonomiske analyser, trenger Unctad fortsatt økonomisk støtte, og et mandat som tillater organisasjonen å jobbe med utvikling i en helhetlig kontekst.

Unctad: Riktig organ for arbeid med gjeld

”Det er essensielt at Norge fortsetter å støtte Unctads arbeid med gjeld. Unctad har spilt en konstruktiv rolle i utarbeidelsen av prinsipp for å fremme ansvarlig utlån og låneopptak, og organisasjonens demokratiske karakter og posisjon som verken utlåner eller låntaker styrker dens mulighet til å fortsette å produsere uavhengige analyser av gjeld og ansvarlig finansiering.” sier Bu.

I JIU-rapporten fremkommer det også at gjeldsarbeidet er en av styrkene til Unctad, og organisasjonen anbefales å fortsette arbeidet blant annet gjennom avdelingen Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS). Norge har vært en viktig finansiell bidragstyrer til Unctads gjeldsarbeid. De siste tre årene har Norge finansiert arbeid i Unctad med prinsipper for å fremme ansvarlig utlån og låneopptak mellom stater (les mer her).

Selv om Norge gjorde en god jobb i Doha denne uken, ble det også tydelig at Norge i forkant ikke hadde prioritert arbeid med Unctad.”Norge kan og bør prioritere Unctad høyere de neste fire årene. Norge som har vist seg å være et foregangsland når det kommer til gjeldsspørsmål, vil ha en egen interesse av et styrket og mer effektivt Unctad”, sier Bu.

Foto: Forhandlerne feirer sluttdokumentet i Doha.


Les mer:

The Doha Mandate (sluttdokumentet)
Historiske retningslinjer for ansvarlig utlån (SLUG)
Blogginnlegg om konferansen
Review of Management and Administration in the United Nations Conference on Trade and Development (UN Joint Inspection Unit)
Victory at Unctad XIII av Deborah James fra Center for Economic and Policy Research (Huffington Post)
Unctad is astute and progressive – so why don't developed countries like it? av professor Jayati Ghosh (The Guardian)
Nord mot Sør på Unctad-konferanse
(Forum)
FN, Unctad og Frankrike i en ny verdensorden (RORG-samarbeidet)
Se på og les talen Norge holdt i FNs generaldebatt (omtrent halvparten handler om gjeld) 


Utdrag av det som står om gjeld i sluttdokumentet

Under A: Policy Analysis

28. Effective macroeconomic and debt management policies play an important role in fostering debt sustainability and economic development, and debt crisis prevention. Many countries have managed to sharply reduce their overall debt-to-gross domestic product (GDP) ratio, in some cases assisted by the Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS) Programme, and relevant initiatives such as the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and the Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). Progress is needed on restructuring public debt.

29. The global economic crisis has highlighted the importance of prudent fiscal policies. Some developing countries had the fiscal space to respond to the global recession with countercyclical policies. In this context, the importance of fiscal buffers should not be underestimated, as fiscal stimulus is one of the tools for stabilizing macroeconomic conditions. However, many developing countries still have little fiscal space and a number of African and least developed countries are at a high risk of debt distress.

30. Adequate regulation and supervision of financial markets and debt management, and promotion of responsible sovereign lending and borrowing, can play important roles with regard to promoting financial stability as well as with respect to crisis prevention and resolution mechanisms.

Under B: The role of UNCTAD
31. ...UNCTAD should:

(c) Continue analytical work on how issues of debt and its impact on mobilization of resources can be addressed more effectively, and providing technical assistance and support for developing countries in building national capacities through the DMFAS Programme, in cooperation, where appropriate, with the International Monetary Fund, the World Bank, and other stakeholders. Les også:

Facebook Twitter Email