Verdens sivilsamfunn samles for å styrke UNCTAD

På UNCTAD XIII i Doha, Qatar, meldte det seg et tydelig behov for press fra sivilsamfunnet for å forhindre at FN konferansen for handel og utviklings (UNCTAD) mandat ble betraktelig svekket. SLUG signerte brevet "Styrke, ikke svekke, UNCTAD rolle i Global Governance: Mot en bærekraftig og inkluderende utvikling, ikke flere kriser" sammen med 38 internasjonale og 137 nasjonale organisasjoner. 

I brevet står det blant annet at det er viktig at UNCTAD-erklæringen for 2012 bekrefter, snarere enn viker fra framskrittene på UNCTAD XII i Accra. Den politiske analysen må anerkjenne de grunnleggende årsakene til den globale krisen, dens virkninger, og i mandatet må det være en rolle for UNCTAD til å fortsette forskning og kritisk analyse. 

UNCTAD gir en alternativ stemme til "Washington Consensus" paradigmet, og som den eneste multilaterale økonomiske institusjonen som fokuserer på utvikling må den styrkes vis-à-vis WTO, IMF, Verdensbanken, OECD, og G20 i globale beslutningsprosesser.

SLUG underskrev brevet på bakrunn av ryktene om at gjeldsmandatet til UNCTAD ville svekkes eller i verste fall forsvinne.

I brevet kreves det blant annet at UNCTADs mandat skal "bekrefte utviklede landenes forpliktelser i ODA og Aid for Trade, samt UNCTADs nøkkelrolle i å identifisere behov for, og utvikle mekanismer mot, en bærekraftig gjeldshåndteringsmekanisme, bringe sammen ulike interessenter for å videreføre Prinsippene for ansvarlig utlån og låneopptak, og fortsette sin innsats for gjeldsslette."

Du kan lese brevet i sin helhet her.Les også:

Facebook Twitter Email