Et tilbakeblikk på 2013

Nå er året snart omme, og vi tar et lite tilbakeblikk på SLUGs arbeid i 2013. Les om gjeldsrevisjon og FNs retningslinjer, Tunisia-reise og høynivåmøter, og ikke minst de to nye rapportene SLUG har gitt ut i år! 

Gjeldsrevisjon, skyggerapport og innspill fra Tunisia

Et tilbakeblikk på 2013Gjeldsrevisjon har vært det store temaet dette året, etter den forrige regjeringen fikk gjennomført den første offisielle gjennomgangen av utviklingslands gjeld til Norge. Dette var historisk og ble lagt merke til internasjonalt, fordi Norge er det første utlånerlandet som har gjennomført en slik revisjon. FNs nye retningslinjer for ansvarlig utlån og låneopptak ble inkludert som grunnlag for revisjonen, som var viktig for å vise at prinsippene kan anvendes i praksis. Deloitte fikk i oppdrag å gjennomføre revisjonen, og resultatene ble offentliggjort i august 2013. SLUG kom med innspill i prosessen, og lanserte vår egen skyggerapport senere samme måned. I skyggerapporten tolker vi FNs prinsipper og hvordan de kan gjøres mer konkrete, og tar for oss tre case studier fra Myanmar, Egypt og Indonesia. Myanmars gjeld er allerede blitt slettet som en del av slettingen av gjelden etter skipseksportkampanjen. Indonesias gjeld stammer fra norsk eksport av miljøteknologi som ikke fungerte, og som den indonesiske befolkningen må betale ned på tross av at teknologien ikke virket. SLUG mener at denne gjelden er illegitim og kommer til å fortsette å arbeide for at denne gjelden må slettes på grunnlag av Norges medansvar som kreditor.

Et tilbakeblikk på 2013

Tidlig på året lanserte SLUG rapporten ”Exportable?” om hvordan den norske gjeldsrevisjonen kan gjøres relevant for andre land. Rapportforfatter Ingrid Harvold Kvangraven og styreleder Catharina Bu reiste til Tunisia for å undersøke den tunisiske diktatorgjelden etter Ben Ali, og få innspill på hvorvidt den norske gjeldsrevisjonen kunne være relevant som modell. Innspillene fra Tunisia la vekt på at en gjeldsrevisjon bør inkludere feltbesøk og intervjuer med berørte parter, og ikke kun være en skrivebordsstudie. Dessverre ble den norske gjeldsrevisjonen gjennomført uten feltbesøk. ”Exportable” -rapporten anbefaler også at Norge bør støtte land som ønsker å gjennomføre en gjeldsrevisjon.

FNs retningslinjer for ansvarlig utlån og låneopptak og nytt UNCTAD prosjekt om gjeldsslettemekanisme

FNs retningslinjer for ansvarlig utlån og låneopptak ble lansert i 2012, og Norge har støttet arbeidet med prinsippene fra begynnelsen. I oktober i år arrangerte SLUG, i samarbeid med Utenriksdepartementet og UNCTAD, et seminar om prinsippene på FNs høynivåmøte i New York. SLUG arrangerte også et lignende seminar på årsmøtene til IMF og Verdensbanken i Washington, i samarbeid med The Intergovernmental Group of 24. Disse seminarene ble holdt for å få flere land til å slutte seg til prinsippene og å oppfordre til å gjennomføre gjeldsrevisjoner.

Et tilbakeblikk på 2013

Norge har også støttet et nytt treårig prosjekt i UNCTAD for å utarbeide et forslag til en ny internasjonal gjeldsslettemekanisme. SLUG følger denne prosessen tett, i samarbeid med våre partnere i Tyskland, USA og den europeiske nettverksorganisasjonen Eurodad. SLUG mener at en ny mekanisme må være uavhengig, rettferdig, og ta for seg legitimiteten til kravene. Dette er noe vi kommer til å jobbe enda mer med i 2014.

SLUG -nytt

Styret har fått nye medlemmer i løpet av året – Gaute Eielsen, Nina Dalgas Vesterager, Kasper Landmark, Astrid Olsen og Tore Storhaug – velkommen! Vi takker også Line Madsen Simenstad, Nora Hansteen, Maren Hemsett, Eilev Hegstad og Kathrine Sund-Henriksen for lang og tro SLUG-tjeneste!

Vår kjære Ingrid Harvold Kvangraven flyttet til New York i sommer for å begynne på spennende studier ved New School. Hun har vært en fantastisk styrke for organisasjonen, og vi ønsker henne lykke til i New York! Kristina Fröberg begynte i SLUG i september, men jobber nå hos ForUM, og fra slutten av november ble Maria Dyveke Styve med i sekretariatet som politisk rådgiver.

SLUG ønsker deg en riktig god jul og godt nyttår!Facebook Twitter Email