Norge ønsker ny standard for u-landsgjeld

Oslo (NTB): Norge har som første land i verden gransket gjeldsavtaler med u-land, og håper på en ny internasjonal standard for låneansvar. Alt ligger til rette for gjeldssletting, sier Kirkens Nødhjelp. 

Revisjonsgiganten Deloitte har på oppdrag fra Utenriksdepartementet sammenlignet Norges utlån til u-land med nye retningslinjer fra FN om utlånerlandenes ansvar.

- Målet er å sette en ny internasjonal standard for låneansvar. Det skal hindre fattige land i å bli syltet ned i gjeld. Utlåner må passe på at prosjekter det lånes ut til, er bærekraftige og legitime, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (Sv) til NTB.

Anvendelsen av de nye prinsippene på gamle norske utlån viser at fire av 34 undersøkte kontrakter brøt standarden. Dette gjaldt lån til Pakistan, Indonesia, Myanmar og Zimbabwe med standarden.

- De nye prinsippene for ansvarlig utlån bør få tilbakevirkende kraft. Norske myndigheter bør derfor sette en strek over gjeld som bryter med de nye retningslinjene, sier Kjetil Abildsnes i Kirkens Nødhjelp.

Men Holmås vil ikke love at Norge sletter mer u-landsgjeld nå.Les også:

Facebook Twitter Email