Ny gjeldsstatistikk avslører store ubalanser i verdensøkonomien

Før første gang er statistikk som sammenligner lands gjeldsituasjon over hele verden publisert. Tallene dekker både regjeringers og private bedrifters gjeld, så vel som landenes utlån. Jubilee UK som står bak regnestykket har malt et verdenskart som avslører hvilke regjeringer som spanderer mest på tilbakebetaling av gjeld, og hvilke som har et ekstra stort ansvar å ta som långiver i verdensøkonomien. Blant de sistnevnte finner vi Norge.

Ved å inkludere både private aktører og regjeringer i gjeldsstatistikken mener Jubilee Debt Campaign at de tegner et bilde av den virkelige byrden som gjeldstyngde land sliter med. I toppen havner Seychellene, med en gjeld som dekker mer enn halvannet års BNP, tett fulgt av eurosonens kriserammede land Portugal, Irland, Hellas og Spania.

Kartet viser at gjeldssletten som fulgte av den globale Jubelkampanjen hjalp fattige land som Liberia og Burundi som fortsatt har den minste gjeldsbyrden i forhold til BNP i verden. Men den viser også att fattige land som El Salvador og Filippinene fortsatt sliter hardt under store gjeldsbyrder, og hvor sårbar den internasjonale økonomien er:

”Tallene viser at store ubalanser fortsetter å plage den globale økonomien. Stor gjeld i en del land matches av store utlån fra banker i for eksempel Sveis, Storbritannia og Tyskland. Dette skaper en såkalt ”boom-bust” syklus som er blitt gjentatt i tretti år, fra Afrika og Latin-Amerika, til øst-Asia, og nå India igjen” sier Tim Jones fra Jubilee UK.

I toppen blant de store långiverne ligger Singapore, Sveis og Saudi-Arabia sammen med Norge. I og med at Norge er det eneste landet blant disse som viset en interesse før å anvende prinsipper for ansvarlig långiving har Norge en ekstra viktig rolle å spille for en forandring mot en mer bærekraftig utlånspolitikk i verdensøkonomien.

Karel Williams fr aCentre for Research on Socio-Cultural Change påpeker at land med et overskudd i handelsbalansen har et behov for å reinvestere kapital utenlands for å ikke drive opp valutaen. Derfor mener Williams at de må holdes like ansvarlige for de periodiske gjeldskrisene som oppstår, som de låntagere som oftest gis skylden; ”Det er som å legge skylden på den fattige piken som prostituerer seg, det er en hallik involvert” sier han.

I en uavhengig analyse lister Juilee Debt Campaign også de landene hvor tilbakebetalninger spiser opp størst del av skatteinntektene. Libanon topper denne listen med mer enn 55% av inntektene som går direkte i lommene til kreditorer. Jamaica, Hellas og Irland bruker alle mer enn 25% av skatteinntektene på gjeldsnedbetalinger.

Se kartet og statistikken her.

Les en artikkel om statistikken i Guardian her.Les også:

Facebook Twitter Email