SLUG på Verdensbanken og IMFs årsmøter 2013

11.-13. oktober arrangeres IMF og Verdensbankens offisielle årsmøter i Washington DC, der banken og fondets medlemsland møtes for å diskutere insitusjonenes retning og politikk. Dette er også en viktig møteplass for sivilsamfunnsorganisasjoner og en god arena for lobbyarbeid. SLUG har sammen med UNCTAD og G24 holdt et seminar om FNs Prinsipper for ansvarlig lån, og møtt styrerepresentantene våre i banken og fondet.

slug-årsmøtene-2013

Politisk rådgiver og daglig leder i SLUG, Kristina Fröberg og Gina Ekholt. Foto: Bodo Ellmers, Eurodad.

IMF og Verdensbanken er viktige långivere til utviklingsland og SLUG følger derfor nøye med på institusjonenes utlåns- og gjeldspolitikk. I fjor lobbet vi aktivt for å sikre at Verdensbankens lånereform ikke skulle føre til en svekkelse av overvåkning av bankprosjekt. I år blir fokuset i stor grad på IMFs inititiv til en ny gjeldshåndteringsmekanisme (Sovereign Debt Restructuring Mechanism) og Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak. Dette er også tema i brevene vi har sendt styrerepresentantene våre i banken og fondet i forkant av møtene.

Les brevet til den nordisk-baltiske styrerepresentanten i Verdensbanken.
Les brevet til den nordisk-baltiske styrerepresentanten i IMF.

Organisasjonene som står bak brevene er Forum Syd (Sverige), Diakonia (Sverige), KEPA (Finland), Kirkens Nødhjelp, Forum for utvikling og Miljø og Changemaker (Norge) i tillegg til SLUG.

Brevet til Verdensbanken tar opp Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak som vi oppforder landene i gruppen til å slutte seg til, bankens reform av sikringstiltak i utlån, såkalte "safeguards" og bankens energisatsing. Brevet til IMF tar opp gjeldsbærekraftanalyser, arbeidet med SDRM, styrereform og manlende åpenhet. Vi vil presenterte et utvalg av disse problemstillingene i møtet med styrerepresentantene våre i DC denne uka. Et av argumentene våre er at Verdensbanken bør implementere FNs prinsipper for ansvarlig utlån i långivingen sin, ettersom bankens rolle tross alt er å låne ut best mulig, ikke mest mulig.

SLUGs representanter i DC oppdaterer SLUGBLOGG under hele oppholdet. Følg gjerne også @slettgjelda (SLUG) som er i DC og tvitrer fra vårmøteneFacebook Twitter Email