Børge Brendes gjeldspolitikk

Det var en positiv overraskelse da vi i fjor kunne lese i Sundvolden-plattformen at Regjeringen vil ”bidra til gjeldsslette for fattige land gjennom både internasjonale og bilaterale avtaler”. Enda mer gledelig var det da statssekretær Hans Brattskar (H) nylig kunne bekrefte at Utenriksdepartementet vil fortsette arbeidet med Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak og en ny gjeldsslettemekanisme i FN, og arbeide for at gjeld blir en del av de nye tusenårsmålene. 

Gode nyheter 
På tross av at gjeld ikke nevnes i Høyres partiprogram, og bare såvidt skrives om i FrPs var arbeidet for gjeldsslette ett av 12 utviklingspolitiske mål i regjeringens plattform. Det skal ikke lange politisk analyser til for å konkludere at Venstre og KrF med sine tydelige gjeldspolitiske partiprogram står bak dette gjeldsmålet. For SLUGs del var det likevel usikkert i hvilken grad regjeringen ville følge opp dette målet, særlig ettersom de internasjonale avtalene for gjeldsslette for fattige land fases ut, og Norges bilaterale utlånsportefølje bare består av i underkant 1 milliard kroner.

Tverrpolitisk enighet
Etter tre lange måneder i uvisshet fikk vi endelig svar på hvordan Utenriksdepartementet vil arbeide med gjeld. Fredag 7. februar arrangerte SLUG seminaret "Gjeldskrisen er ikke over - hvor går Norge nå" i forbindelse med dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs med tidligere utviklingsminister, nå stortingsrepresentant for SV Heikki Holmås og statssekretær i Utenriksdepartementet, Hans Brattskar (H) i panelet. Holmås viste til den gjennomgående solide innsatsen for gjeldsrettferdighet de rød-grønne har lagt inn, og trakk fram sletting av Skipseksportgjelda, Prinsippene for ansvarlig utlån og låneopptak og den norske gjeldsrevisjonen. Brattskar understreket at den norske gjeldspolitiske profilen har vært gjennomgående under hele fem regjeringer, og at det eksisterer tverrpolitisk enighet om store deler av norsk gjeldspolitikk. Når Høyre nå velger å fortsette arbeidet for en ny gjeldsslettemekanisme og retningslinjer for ansvarlig lån unngår de dermed å "følge i SVs fotspor", men istedet videreføre en lang norsk gjeldspolitisk tradisjon.

Prinsipper og mekanisme
Det er gode nyheter at Utenriksdepartementet fortsetter den økonomiske støtten til FN-konferansen for handel og utviklings prosjekt for en ny gjeldsslettemekanisme og implementeringen av Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak. Men ettersom håndtering av gjeldskriser har blitt et ettertraktet tema for diskusjon i en rekke fora er det viktig at Norge tar et klart politisk standpunkt overfor FNs medlemsland slik at arbeidet forblir i FN, og ikke overtas av Det internasjonale pengefondet (IMF) eller gruppen av utlånere som hittil har hatt monopol på gjeldstvister, Parisklubben. Det er bare i et upartisk forum som FN at vi kan få en rettferdig løsning på gjeldskriser.

Gjeld i de nye utviklingsmålene
Samme dag som SLUGs seminar inviterte Utenriksdepartementet til møte om de nye globale utviklingsmålene som skal ta over for Tusenårsmålene i 2015. På møtet ble det annonsert at Norge har fått ansvaret for å forberede finanseringen av de ny målene gjennom en finansiering for utvikling-konferanse. På seminaret oppfordret SLUG utenriksministeren til å fremme gjeldsslettemekanisme og Prinsipper for ansvarlig utlån i alle møter med FNs medlemsland. Særlig den åpne arbeidsgruppen der Norge deler stol med Danmark og Irland og hvor man blant annet diskuterer makroøkonomiske spørsmål bør Norge fremme disse mekansime klart og tydelig.

Gjeldsrevisjonen må opp av skuffen
Når det gjelder den norske gjeldsrevisjonen kunne Brattskar melde at departementet vil gå igjennom SLUGs kommentarer og skyggerapporten "Har Norge vært en ansvarlig utlåner?" (2013). Skyggerapporten konkluderer blant annet med at Indonesias gjeld til Norge er illegitim og bør slettes, men verken Holmås eller Brende har støttet dette forslaget. SLUG vil arbeide for at denne historiske granskingen av Norges gjeldsportefølje ikke blir liggende i en skuff, men at utenriksminister Brende gir revisjonen den oppmerksomheten og oppfølgingen den fortjener.

Bildet er hentet fra Utenriksdepartements Flickr-profil.Les også:

Facebook Twitter Email