Bistand snudd på hodet: Afrika sør for Sahara gir mer enn de får

Hvor mye tror du Afrika sør for Sahara mottar i bistand hvert år? $30 milliarder dollar. Og hvor mye tror du forlater regionen hvert år? Hele $192 milliarder dollar. Det er mer enn det som trengs for å avskaffe fattigdom, gi grunnleggende helse og utdannelse, tilgang til rent vann og sanitære forhold, samt energi til hele verdens befolkning, i følge en ny rapport fra våre partnerorganisasjoner.

Jubilee Debt Campaign, Afrodad og en rekke andre organisasjoner har nylig lasert den første helhetlige sammenligningen av pengestrømmer som kommer inn i Afrika sør for Sahara og pengestrømmer som forlater regionen.

Hvert år mister Afrika sør for Sahara:

  • $46 milliarder dollar i profitt til multinasjonale selskaper
  • $21 milliarder dollar i gjeldsnedbetaling, ofte grunnet uansvarlige lån
  • $35 milliarder dollar i ulovlig kapitalflukt som muliggjøres av skatteparadis
  • $23.4 milliarder dollar i valutareserver, som gis som lån til andre stater
  • $17 milliarder dollar i ulovlig trehogst
  • $1.3 milliarder i ulovlig fiske
  • $6 milliarder grunnet hjerneflukt

I tillegg betaler regionen:

  • $10.6 milliarder for å tilpasse seg klimaendringer (som de ikke har skapt)
  • $26 milliarder for å fremme økonomisk vekst kombinert med lave CO2-utslipp

Totalt mottar regionen ca $134 milliarder årlig i lån, investeringer og bistand. Når $192 milliarder forlater regionen årlig, betyr det at summen blir på minus $58 milliarder. Det er på tide at vi endrer våre oppfatninger om hvilken retning pengestrømmene går i.

Les hele rapporten herLes også:

Facebook Twitter Email