FN ett skritt nærmere ny gjeldsslettemekanisme

I september stemte FNs Generalforsamling for en historisk resolusjon for å få på plass et rettslig rammeverk for å håndtere gjeldskriser. Fredag 5. desember stemte Generalforsamlingen for en modalitetsresolusjon som bringer oss et steg videre, ved å legge en arbeidsplan for hvordan FN skal forhandle frem det rettslige rammeverket i løpet av neste år. 

Denne gangen stemte 128 land for resolusjonen, mens 16 land (inkludert USA, Storbritannia, Tyskland og Japan) stemte mot. Mange europeiske land, inkludert Norge, stemte avholdende. Det blir tøffe forhandlinger, og ett år er kort til å arbeide på. Allerede i januar 2015 begynner forhandlingene, og SLUG følger spent med!


Du kan lese hele teksten for modalitetsresolusjonen (69/247) her.Les også:

Facebook Twitter Email