Gir Ukraina fra seg friheten før de har fått den?

Ukraina er i en dyp politisk og økonomisk krise og trenger hjelp til å komme ut av den. Men gir Ukraina nå fra seg friheten før landet en gang har rukket å avholde valg? Landets mulighet til å velge sin egen økonomiske politikk kan bli sterkt begrenset hvis Ukraina inngår en avtale om økonomisk støtte fra IMF og EU.

”Vi vil innfri alle IMFs krav – vi har ikke noe annet valg” uttalte Ukrainas sittende statsminister om krisepakken Ukraina venter på fra EU og IMF. Landet har store økonomiske problemer, og vil ikke kunne betale på utenlandsgjelden sin uten massiv økonomisk støtte utenfra.

Men støtte fra EU og IMF får man ikke gratis. IMF krever at Ukraina reduserer sitt store underskudd, kutter i subsidier og devaluerer sin valuta. Tidligere ukrainske regjeringer har motsatt seg krav om å øke gassprisene gjennom å kutte subsidier, og å la valutaen flyte fritt. Det er upopulært blant folk flest når prisene stiger på gass og importvarer, som de vil gjøre om subsidiene kuttes og valutaen mister verdi. Statlige overføringer, i hovedsak i form av pensjonsutbetalinger, står for en tredjedel av de offisielle inntektene til Ukrainas befolkning. Mye av dette går til landets pensjonerte bestemødre, som hele familier ofte er avhengige av (hvis du lurer på hvorfor ikke pensjonerte menn får så mye, er det fordi de ofte ikke lever mye lenger enn den offisielle pensjonsalderen!). Hvis staten tvinges til å kutte i offentlige utgifter kan dette få svært negative sosiale og økonomiske konsekvenser.

IMF ser ut til å nekte å lære av tidligere feiltak. På tross av at IMFs betingelser om kutt i offentlige utgifter, liberalisering og privatisering har hatt svært negative konsekvenser både i land i Sør og nå i Europa etter finanskrisen, fortsetter IMF å stille lignende krav for å gi støtte til land med økonomiske problemer.

I Ukrainas tilfelle er det et demokratisk problem dersom landet allerede går med på IMFs betingelser, før man har rukket å gjennomføre valg. Ukraina må betale 6,5 milliarder dollar på sin utenlandsgjeld innen utgangen av 2014. Det ville være mer demokratisk om Ukraina kunne fått innvilget betalingsstans på utenlandsgjelden sin inntil en ny demokratisk regjering er på plass. Det ville gitt landet et økonomisk pusterom, og større mulighet til utøve retten til selv å bestemme sin økonomiske politikk.

Bilde: WikipediaLes også:

Facebook Twitter Email