Gjeldstall i dag på 1-2-3

Hva er det viktigste du trenger å vite om gjeldssituasjonen i utviklingsland i 2014? SLUG gir deg gjeld i dag på 1-2-3.

1. Hvor mye gjeld har utviklingsland i dag?

Den totale gjeldsbyrden er på 4,8 billioner dollar.

2. Hvilke land er det som har størst gjeldsproblemer?

- Sårbare øystater, som for eksempel Jamaica og Grenada.

- 1/3 av land som tidligere har fått gjeldsslette (gjennom HIPC), som for eksempel São Tomé & Principe, Gambia, Mauritania, Senegal og Nicaragua.

- Land i Øst-Europa og Sentral-Asia.

- Det er også mange mellominntektsland som er svært gjeldstyngede. Mellominntektsland har ikke fått tilgang på gjeldsslette fordi de ikke er ”fattige nok”, selv om mange har en stor andel av befolkningen i dyp fattigdom.

Hva har vært trenden det siste tiåret?

Den faktiske gjeldsbyrden til alle utviklingsland har mer enn doblet seg siden år 2000. Men fordi mange utviklingsland har sett en enorm økonomisk vekst, er den gjennomsnittlige gjeldsbyrden som andel av BNP lav. For utviklingsland samlet er gjeld som andel av BNP kun på 22%, mens tallet for Europa er på svimlende 143%. IMF regner en andel på under 40% som bærekraftig og uten risiko for gjeldsproblemer.

Vår søsterorganisasjon Erlassjahr har laget en oversikt over hvilke land er i risikosonen for gjeldsproblemer. Jo flere indikatorer som er kritiske, jo større er risikoen for gjeldsproblemer. Jamaica har allerede store gjeldsproblemer, og det samme gjelder Seychellene, Sudan og El Salvador.

Les Erlassjahr sin rapport herLes også:

Facebook Twitter Email