Pressemelding: Amerikansk høyesterett avviser Argentinas anke

Sent i går kveld ble det klart at USAs høyesterett nekter å ta imot anken fra Argentina mot dommen som ga gribbefond rett til å kreve inn $1,3 milliarder i gammel gjeld fra landet. Argentina kan nå være på randen av konkurs. 

”Det er veldig synd at høyesterett ikke tok saken. Nå blir det enda lettere for gribbefond å kjøpe opp billig gjeld fra fattige land og kreve hele beløpet tilbake. Dette vil få svært negative konsekvenser for verdens fattige, ” sier daglig leder Gina Ekholt fra Slett U-landsgjelda.

Gribbefond kjøper opp statsgjeld til en brøkdel av verdien for deretter å kreve inn hele gjelden. For fattige land kan dette være katastrofalt. Det vil bli vanskeligere å få kreditorer med på gjeldsslettetiltak når de vet at gribbefond kan nekte å samarbeide, og likevel få hele beløpet tilbakebetalt. Argentinas tap i USAs rettssystem gjør det enda mer fristende for gribbefond å gå til sak mot andre utviklingsland.

”Dette vil gjøre det vanskeligere å få til gjeldsslette for de fattigste” sier Ekholt.

Les mer:

For mer informasjon: Gina Ekholt, daglig leder ved Slett U-landsgjelda (SLUG)
E-post: slug@slettgjelda.no
Tlf: 911 30 787Les også:

Facebook Twitter Email