​Pressemelding: G77 krever ny løsning i FN for land i gjeldskrise

Denne uken fremmet 133 utviklingsland i G77 et resolusjonsforslag i FN om å få på plass en ny gjeldsslettemekanisme. Forslaget skal stemmes over i Generalforsamlingen tirsdag 9. september og kan bli banebrytende for land i gjeldskrise.

”Dette kan bli et vendepunkt for både utviklingsland og europeiske land i gjeldskrise. Endelig ligger det et konkret forslag på bordet for hvordan man kan løse gjeldskriser på en rettferdig måte”, sier Gina Ekholt, daglig leder i SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.

Bolivia har på vegne av G77 og Kina foreslått en resolusjon til FNs Generalforsamling for opprettelsen av en multilateral konvensjon som kan etablere et rettslig rammeverk for statlige restruktureringsprosesser. Med G77s støtte, og dermed 133 av FNs 193 medlemsstater, er det forventet at resolusjonen blir vedtatt med et stort flertall når den stemmes over 9. september.

”Norge har lenge gått i bresjen internasjonalt for opprettelsen av en internasjonal gjeldsslettemekanisme, og vi forventer at Norge viderefører dette engasjementet ved å stemme for forslaget fra flertallet av verdens utviklingsland neste uke”, sier Gina Ekholt.

Kontakt:

Gina Ekholt
Daglig leder i SLUG /www.slug.no
slug@slettgjelda.no / 911 37 078Les også:

Facebook Twitter Email