Si ja Børge Brende!

G77 og Kina har kommet med et resolusjonsforslag til FNs generalforsamling der de foreslår å få på plass en konvensjon som skal etablere en ny gjeldsslettemekanisme. I dag sendte SLUG en oppfordring til Børge Brende om at Norge må stemme for resolusjonen når forslaget kommer opp neste uke. Les hele brevet her: 

Børge-Brende

Børge Brende, bildet er hentet fra Utenriksdepartements Flickr-profil.

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk oppfordrer Norge til å stemme for den foreslåtte resolusjonen “Towards a multilateral convention to establish a legal regulatory framework for sovereign debt restructuring processes” (A/68/L.57) i FNs Generalforsamling som vil behandles neste uke.

Gjeldskriser har store skadevirkninger for et lands økonomi, og er et hinder for fattigdomsreduksjon og utvikling. Det er bred enighet om behovet for en effektiv, rettferdig og uavhengig mekanisme for å håndtere gjeldskriser, men per dags dato finnes det ikke noe internasjonalt rettslig rammeverk for dette.

Bolivia har på vegne av G77 og Kina foreslått en resolusjon til FNs Generalforsamling for opprettelsen av en multilateral konvensjon som kan etablere et rettslig rammeverk for statlige restruktureringsprosesser. Med G77s støtte, og dermed 133 av FNs 193 medlemsstater, er det forventet at resolusjonen blir vedtatt med et stort flertall. Det er viktig at arbeidet for å etablere en internasjonal gjeldsslettemekanisme fortsetter på demokratisk vis innenfor FN-systemet. En ny mekanisme må være uavhengig, og bør derfor også være uavhengig av IMF med tanke på institusjonens rolle som kreditor for en rekke land i gjeldskrise.

Norge har lenge gått i bresjen internasjonalt i arbeidet for mer ansvarlig långivning og opprettelsen av en internasjonal gjeldsslettemekanisme, blant annet gjennom å støtte UNCTADs arbeid på disse områdene. Den foreslåtte resolusjonen bygger på det pionérarbeidet Norge har gjort, og er et viktig steg videre for rettferdig behandling av gjeldsproblemer globalt.

Vennlig hilsen,

Gina Ekholt
Daglig leder
SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk

Les også brevet oversendt til FN-ambassadør Geir O. Pedersen fra en rekke norske organisasjoner, med krav om at Norge stemmer ja til en ny gjeldsslettemekanisme. Les også:

Facebook Twitter Email