Etisk forvaltning: Kommunestyrene må på banen

Etisk forvaltning: Kommunestyrene må på banen

Kommunestyrer får for lite informasjon om kommunens gjeldsnivå. SLUG anbefaler at norske kommunepolitikere tar større ansvar for kommuneforvaltningen også gjennom å innføre etiske retningslinjer for statsobligasjoner.

Mange norske aviser trykket i går saker om at kommune-Norge står i fare for å havne i gjeldskrise.

Bakgrunnen for sakene er at Riksrevisjonen tirsdag lanserte en rapport om gjeldsnivået i norske kommuner. Et av hovedfunnene i rapporten er at kommunestyrene i kommunene med mye gjeld ikke har god nok oversikt over gjeldsnivået.

I de 41 kommunene som har et gjeldsnivå på over 100 prosent av inntektene er det ikke tilstrekkelig med informasjon i styringsdokumenter som økonomiplan, årsplan og årsbudsjett til at kommunepolitikerne kan fatte gode og informerte vedtak. I rapporten står det at en slik mangel på informasjon kan ”føre til at kommunestyrene vedtar låneopptak som på sikt ikke vil være bærekraftige”.

SLUG deler Riksrevisjonens bekymring for økende gjeldsbyrde blant norske kommuner. Vi mener at folkevalgte skal ha tilgang til tilstrekkelig informasjon om den økonomiske situasjonen til å fatte informerte beslutninger. Dette bør være tilfellet når norske kommuner tar opp lån, og det bør også gjelde når land tar opp lån i form av salg av statsobligasjoner.

Vi etterlyser en mer helhetlig og bevisst økonomistyring hos kommunene.

Norske kommuner har per i dag ikke etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner og har dermed begrenset kontroll på hvor kommunens pensjonssparing og forsikringspremier ender opp. I Danmark ble det i 2012 avdekket at kommunene hadde gitt lån til land som Angola, Gabon og Den demokratiske republikken Kongo.

SLUG mener det bør stilles krav om åpenhet når land tar opp lån i form av salg av statsobligasjoner. Norske kommuner bør ta egen risiko for gjeldskrise på alvor, men de bør også sikre seg mot å bidra til gjeldskriser i andre land. Kommunene trenger bedre retningslinjer og kontroll over egne og andres gjeldsporteføljer. Et skritt i denne retningen er å innføre etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner.

Les mer om etiske retningslinjer for statsobligasjoner på kampanjesiden www.kommunetisk.no.Les også:

Facebook Twitter Email