Mindre fokus på gjeld og utvikling

Mindre fokus på gjeld og utvikling

Regjeringen foreslår å kutte over halvparten av støtten til utviklingsorganisasjoner som jobber med informasjonsarbeid i Norge: - Et slik kutt vil ramme organisasjoner som gjør en viktig jobb for global fattigdomsbekjempelse, sier daglig leder i SLUG, Maren Hemsett.

Regjeringen foreslår å kutte støtten til organisasjoner som driver med informasjonsarbeid fra 90 til 40 millioner kroner:

-Vi og andre mindre organisasjoner som arbeider for utvikling og bekjempelse av global fattigdom risikerer å måtte legge ned. Dette er organisasjoner som engasjerer hundrevis av både unge og voksne frivillige, sier daglig leder Maren Hemsett.

Eneste i Norden

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk er den den eneste organisasjonen i Norden som bare jobber med gjeld, gjeldskriser og utvikling. Om kuttene får flertall på Stortinget, kan en organisasjon som har fått gjennom en rekke viktige tiltak må legge ned:

-Vi har lykkes med å få Norge til å gjennomføre en gjeldsrevisjon for å unngå at Norge i fremtiden skal låne ut penger til dårlige prosjekter og undertrykkende regimer. Vi har også fått Norge til å slette gjeld som utviklingsland pådro seg i forbindelse med at de kjøpte norske skip som ikke fungerte. SLUG bidrar til å endre de strukturelle årsakene til fattigdom i verden. Vi og andre frivillige organisasjon er kostnadseffektive med få ansatte, men engasjere en rekke frivillige aktører i vårt arbeid, sier Hemsett.

Konstruktive og løsningsorientert

I dag står rundt 25 prosent av alle verdens land i fare for å havne i gjeldskrise. Gjeldskriser rammer fattige land spesielt hardt. SLUG setter gjeldskriser på den politiske agendaen, bidrar til en opplyst debatt og foreslår konstruktive løsninger til dagens gjeldskriser. I tillegg er organisasjonen en vaktbikkje som ser myndighetene i kortene og jobber for at regjeringen fører en ansvarlig utlånspolitikk til utviklingsland, både gjennom Oljefondets investeringer i statsobligasjoner og gjennom internasjonale institusjoner som IMF og Verdensbanken.

Bekjemper global fattigdom

I Regjeringens forslag til statsbudsjett settes økonomiske midler til informasjonsarbeid opp mot flyktningkrisen. SLUG mener dette er en svært problematisk argumentasjon, da kuttet i informasjonsstøtten rammer organisasjoner som jobber med å bekjempe global fattigdom og for å endre de bakenforliggende årsakene til flyktningkrisen. Også statsminister Erna Solberg har tidligere uttalt at den eneste bærekraftige løsningen på flyktningekrisen er å gjøre noe med de utløsende årsakene. SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk oppfordrer derfor Stortinget til å bevare støtten til informasjonsarbeid, slik at norske organisasjoner kan fortsette å utfordre norske myndigheter til å bekjempe global fattigdom og urettferdige strukturer på best mulig måte.Les også:

Facebook Twitter Email