Velkommen til Årssamling i SLUG

Årssamlingen er SLUGs høyeste organ der medlemsorganisasjoner og frivillige kommer sammen for å diskutere planer for det nye året.

Mandag 20. april skal vi godkjenne årsregnskap og årsrapport for 2014 og vedta arbeidsplan og budsjett for 2015. I tillegg blir det behandling av ny informasjonsstrategi og valg av styre, styreleder og valgkomité.

Årssamlingen er SLUGs høyeste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april. På årssamlingen kan hver medlemsorganisasjon stille med én delegat som har stemme-, tale- og forslagsrett. Styremedlemmer, øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene og andre aktive i SLUG har tale- og forslagsrett. Medlemsorganisasjonene har fått innkallelse på epost.


Tid: Mandag 20. april 2015 kl. 14-17.

Sted: Menneskerettighetshuset i Kirkegata 5, 5. etg.  

Vil du melde deg på? Ta kontakt med oss innen 13. april på slug@slettgjelda.noFacebook Twitter Email