Gjeldsarbeidet må styrkes over statsbudsjettet!

Under gårsdagens høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité spilte SLUG inn at gjeldsarbeidet må styrkes gjennom flere øremerkede midler over statsbudsjettet. Med galopperende gjeldsvekst globalt må Norge sette inn støtet på å forebygge framtidens gjeldskriser!

Galopperende gjeldsvekst

På grunn av historisk lave renter løper verdens gjeldsvekst løpsk. I følge Det internasjonale pengefondet (IMF) har verdens totale gjeld aldri vært høyere. Norge må ta en rolle som foregangsland for å forebygge framtidens gjeldskriser. Norge kan fremme FNs viktige arbeid med ansvarlig långivning og lånopptak ved å bidra med midler til å skyve arbeidet framover. Med fallende råvarepriser og ustabil verdensøkonomi kan de høye gjeldsbyrdene skape store problemer for land i årene som kommer.

Høring-statsbudsjett-2017-Thea

Oljefondet som ansvarlig långiver

Norge kan også bidra til viktig internasjonal normbygging gjennom å ta i bruk FNs prinsipper for ansvarlig långivning for Oljefondet. Oljefondet låner ut penger til andre stater gjennom investeringer i statsobligasjoner. Investeringer i statsobligasjoner bør underlegges retningslinjer for ansvarlig långivning for å sørge for at Norge ikke er med å bidra til framtidige gjeldskriser.Facebook Twitter Email