Skjult gjeld må komme på bordet

Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken (WBG) reviderer i disse dager sitt gjeldsbærekraftsrammeverk Debt Sustainability Framework. Sammen med 34 andre organisasjoner har SLUG kommet med et globalt opprop om at skjulte gjeldsbyrder må fram i lyset.

Et uavhengig og ansvarlig FN-organ bør vurdere gjeldsbærekraft framfor IMF. Innenfor dagens system er det IMF som analyserer lands gjeldsbærekraft. IMF har for sterke bånd til kreditors interesser - IMF er selv en global långiver. En vurdering av gjeldsbærekraft bør gjennomføres av en nøytral tredjepart. FN kan forvalte en slik rolle på en god måte.

Christine-Lagarde-Foto-Wikimedia-Commons

Christine Lagarde - direktør for det internasjonale pengefondet (IMF)

Skjulte gjeldsbyrder

Det er et stort behov for å få skjulte gjeldsbyrder fram i lyset. Såkalte betingede forpliktelser, contingent liabileties, som ligger i offentlig-private samarbeid må framkomme på offentlige budsjetter. En slik betinget forpliktelse kan for eksempel være at det offentlige tar over en gjeldsforpliktelse dersom det private anbudsselskapet skulle gå konkurs. I tider med økonomiske kriser kan slike forpliktelser skape problemer for allerede tyngede offentlige budsjetter. Slike betingede forpliktelser må tas hensyn til i vurderinger av gjeldsbærekraft.

Se hva vår søsterorganisasjon i Storbritannia skriver om saken her. Brevet blir sendt som et innspill til den pågående revideringsprosessen. SLUG har også sendt brevet som innspill til de nordisk-baltiske representantene i IMF og Verdensbanken.Les også:

Facebook Twitter Email