Gamle løfter er ikke aktiv politikk (Dagen)

På trykk i Dagen 14.9

Bilde Innlegg

I Dagen 1. september svarer statssekretær Tone Skogen i UD på Kirkens Nødhjelps utenrikskommentar Verdensvalget 29. april. Skogen sier seg her enig i at utvikling handler om så mye mer enn bistand. Likevel trekker hun knapt frem annet enn bistand. Unntakene er gjeld og kapitalflukt som kort nevnes, men hvor regjeringen har lite å skryte av.

Skogen sier at regjeringen fortsatt er aktivt involvert og at det årlig bevilges nærmere 300 millioner til internasjonalt arbeid for gjeldslette. Disse pengene går i all hovedsak til å støtte to gjeldssletteinitiativer som ble startet i henholdsvis 1996 og 2005. Initiativene har muliggjort gjeldsslette for 36 spesielt utsatte utviklingsland og vi er selvfølgelig veldig glade for at norske myndigheter fortsatt er med på dette spleiselaget. Utfordringen med Skogens svar er at hun fremstiller disse bevilgningene som aktiv internasjonal gjeldspolitikk. Størsteparten av de 300 millionene går til avtaler som er inngått lenge før denne regjeringen ble valgt og som det ville være svært oppsiktsvekkende å kutte. Dette er ikke å være aktiv, det er å følge opp gamle løfter.
Norge var, frem til høsten 2013, ledende på internasjonal gjeldspolitikk. Da, som nå, bevilget Norge penger til disse initiativene, men vi gjorde også mye mer. Vi slettet norsk illegitim gjeld, vi gjennomførte gjeldsrevisjon som første kreditorland i verden, vi innrømmet at kreditorer har medansvar, vi finansierte forskningsprosjekter for å få på plass internasjonale retningslinjer for ansvarlig utlån og låneopptak og vi ønsket oss en bedre og mer rettferdig måte å løse fremtidige gjeldskriser på.
Den siste regjeringsperioden har ikke utenriksministeren og hans statssekretærer prioritert gjeldspolitikk, norske myndigheter finansierer ikke lenger internasjonale prosjekter som kan skape nyvinning innenfor feltet og vi har ikke tatt
utviklingslandenes side når gjeldspolitikk diskuteres i internasjonale fora.
Da det sist ble votert i FNs generalforsamling om å starte arbeidet med en ny og nøytral gjeldsslettemekanisme, stemte Norge avholdende til tross for at flertallet av stater stemte for. Norges avholdenhet og andre vestlige lands nei førte til at prosessen døde hen og at vi i dag ikke er noe nærmere en løsning for land som havner i gjeldskrise.
Det er tre stortingsperioder til vi skal nå de ambisiøse bærekraftsmålene. Da nytter ikke bistand alene. I tillegg til god gjeldspolitikk, må vi sørge for at klimapolitikken, reglene for våpeneksport, handelsregimet og forvaltningen av Oljefondet gjøres på en måte som bygger opp under behovet for bærekraftig utvikling. Det er mange skritt som skal tas og store fjell som skal flyttes. Det er godt at regjeringen følger opp gamle løfter, men det er ikke

ANNE-MARIE HELLAND, Generalsekretær Kirkens Nødhjelp 

MAREN HEMSETT, Daglig leder SLUG - Nettverk for Rettferdig Gjeldspolitikk
Facebook Twitter Email