Gjeldspolitikk på Arendalsuka

Årets Arendalsuke går mot slutten og i år deltok SLUG for første gang. Her er et lite utvalg av det vi fikk med oss:

Et Oljefond for en ny tid?

Sammen med en rekke andre organisasjoner arrangerte SLUG debatt om hvorvidt oljefondet er rustet for en endret verden eller ikke. Klimaendringer, økende økonomisk ulikhet, krig og konflikt, gjeldskriser og politisk ustabilitet, som igjen har ført til økt migrasjon, truer både dagens og fremtidige generasjoner. Det ble blant annet diskusjon om det nåværende mandatet er godt nok, hvorvidt de etiske retningslinjene bør endres, om økologisk og økonomisk bærekraft og selvfølgelig om oljefondet er eller oppfattes om et utenrikspolitisk virkemiddel. Det var også lansering av rapporten "The promise of sustainable investing", skrevet av Sony Kapoor fra tenketanken Re-Define. Rapporten kan leses her.

Verdensvalg 2017

Vår medlemsorganisasjon Kirkens Nødhjelp lanserte rapporten "Verdensvalg 2017: Hvor går utviklingsdebatten?" i Arendal. Rapporten tok for seg utviklingsdebatten de siste fire årene og hadde i tillegg en gjennomgang av utviklingspolitikken i alle partiprogrammene for den neste perioden. Rapporten konkluderer med 10 anbefalinger for neste Storting- og Regjeringsperioden og vi bet oss spesielt merke i anbefalingen på gjeld, som maner til innsats mot ny gjeldskrise.

I politikerdebatten mellom Heidi Nordby Lunde (H), Anniken Huitfeldt (Ap) og Hilde Frafjord Johnson (KrF) ble faren for nye gjeldskriser diskutert og selv om alle tre havnet på pallen kom KrF helt klart best ut. Frafjord Johnson lovet å jobbe for en nøytral gjeldsslettemekanisme og både Ap og KrF var tydelig på at vi trenger en egen utviklingsminister for å få til dette i neste periode. Les rapporten her.

Den store utviklingsdebatten

De største organisasjonene som jobber med bistand og nødhjelp arrangerte politikerdebatt med spørsmålene: Er norsk utviklingspolitikk ferdigstøpt, eller er det fortsatt floker som må løses? Tar vi tak i de største utfordringene for fattigdomsbekjempelse, eller er vi på vei til å føre en politikk som gagner oss selv mer enn verden? I panelet var Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, SV, MdG og Senterpartiet representert. Hele debatten kan sees her.

Ignorerer regjeringen ulikhet?

Mot slutten av uka uka lanserte Norsk Folkehjelp, også blant våre medlemsorganisasjoner, en rapport om Solberg-regjeringens utviklingstrategi. Rapporten “Åtte skritt i feil retning” konkluderer med at ulikhetsproblematikken har blitt nedprioritert av regjeringen og kom med åtte grep for å styrke utviklingsarbeidet i årene fremover. Et panel med representanter fra Ap, Høyre og SV var langt på vei enig, til tross for at Høyre brukte omprioriteringer som begrunnelse for det synkende fokuset på ulikhet. Gjeld var ikke å se blant anbefalingene fra rapporten, men er essensielt for å få bukt med den stadig økende ulikheten, noe Audun Lysbakken (SV) brakte opp under paneldebatten der han presiserte viktigheten av å få på plass en internasjonal gjeldsslettemekanisme og av å slette illegitim gjeld. Les rapporten herLes også:

Facebook Twitter Email