Høyt gjeldsspill for galleriet? (Dagsavisen)

På trykk i Dagsavisen 19. september 2017.

Dagsavisen

I Regjeringserklæringen fra 2013 sto følgende: «Regjeringen vil bidra til gjeldsslette for fattige land gjennom både internasjonale og bilaterale avtaler». Nå, fire år senere, kan vi konkludere med at skuffende lite er gjort. Med fornyet tillit fra velgerne ber vi regjeringen prøve igjen.

De fleste av oss husker bråket rundt Hellas i 2015. Landet holdt på å gå konkurs men ble «reddet» av sine kreditorer, noe som blant annet førte til store kutt i velferden. De siste årene er det ikke bare Hellas som har slitt økonomisk. Statsgjeld som andel av BNP i fremvoksende markeder og utviklingsland har gjennomsnittlig økt med 12 % siden 2007, og i dag står 108 land i fare for å havne i gjeldskrise. Følgene kan bli dramatiske. Gjeldskriser innebærer ofte drastiske fall i levestandard, kutt i helse og utdanning, og økende ulikhet.

Siden 2006, da Norge slettet restene av skipseksportgjelden, har norske myndigheter jobbet aktivt innenfor internasjonal gjeldspolitikk. Vi ble første kreditorland til å gjennomføre en gjeldsrevisjon, vi bidro politisk og økonomisk til utviklingen av prinsipper for ansvarlig långivning og lånopptak, og vi støttet arbeidet med en internasjonal gjeldshåndteringsmekanisme. Solberg-regjeringen har derimot skuffet. I stedet for å støtte utviklingsland i deres ønske om mer rettferdige spilleregler, har man aktivt motarbeidet det. Da det i 2014 og 2015 var avstemninger i FN om å starte arbeidet med en uavhengig mekanisme for å håndtere gjeldskrise stemte Norge avholdne.

Det er svært tydelig at verken Utenriksministeren eller Finansministeren har prioritert internasjonal gjeldspolitikk, til tross for at gjeldsslette var en del av den forrige regjeringsplattformen. Norges tidligere initiativ og lederskap på dette feltet har de siste fire årene kun blitt hentet frem for å vise hvor flinke vi en gang var.

Verdens totale gjeld tilsvarer 325 % av verdens samlede BNP. Det er alarmerende høyt! Når en ny regjeringsplattform nå skal skrives må internasjonal gjeldspolitikk igjen komme høyt på agendaen. Det må ikke bli tomme løfter, men faktisk politikk.


Maren Hemsett

Daglig leder i SLUG – Nettverk for Rettferdig Gjeldspolitikk


Catharina Bu

Seniorrådgiver i Redd Barna
Facebook Twitter Email