Møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Tirsdag 19. desember møtte SLUG, sammen med Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Changemaker Norge, Tax Justice Network og Forum for Utvikling og Miljø, Ine Eriksen Søreide – vår nye utenriksminister. SLUGs budskap til Eriksen Søreide var tydelig: Norge må bidra internasjonalt til å forebygge at verdens rekordhøye gjeldsvekst fører til nye, store gjeldskriser.

Utenriksdepartementet

Foto: Catharina Bu, Redd Barna

Verden har nå vært inne i den lengste perioden med de laveste rentene på 4000 år, i følge Bank of England. Etter finanskrisen i 2008 og de påfølgende gjeldskrisene, har renta i vestlige land vært rekordlav for å stimulere økonomisk vekst. Den lave renta har skapt galopperende gjeldsvekst, fordi det har vært nærmest gratis å låne penger. Dette har gjort seg gjeldende blant både privatpersoner, bedrifter og nasjonalstater. Et eksempel på dette kan sees i OECDs advarsel til Norge denne uken – forgjeldede norske husholdninger utgjør en risiko for hele den norske økonomien.

De lave rentene i vestlige land har også skapt galopperende gjeldsvekst i utviklingsland – av nettopp motsatte årsaker. Høye renter og høy vekst i utviklingsland har gjort disse til svært attraktive investeringsobjekter for private investorer, når den lave veksten og avkastningen i Europa har gjort at det er lite penger å hente der. Samlet har altså denne utviklingen skapt en situasjon der den tyske gjeldsorganisasjonen Erlassjahr nå advarer om at 40 av 48 afrikanske land sør for Sahara har et problematisk høyt gjeldsnivå[1]. Flere land som nøt godt av gjeldsslette gjennom HIPC (Heavily Indebted Poor Countries Initiative) og MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) etter gjeldskrisene på 90-tallet, er nå igjen oppe på faretruende nivåer. Og flere kriser vil komme i årene som kommer, om ikke den globale kredittfesten strammes inn. Å sikre robuste, nasjonale budsjetter er avgjørende for utviklingslands evne til å finansiere bærekraftsmålene.

Erlassjahr, Debt Report 2017

Gjeldsgraf

Erlassjahr, Debt Report 2017

Her har Norge en viktig rolle å fylle. Norge må være på banen internasjonalt og pushe på for implementering av UNCTADs retningslinjer for ansvarlig långivning og lånopptak. Viktigheten av UNCTADs retningslinjer bør også befestes ved at disse tas i bruk for Oljefondets utlånsvirksomhet. Norge må også bidra til at verden får på plass bedre systemer for å håndtere gjeldskriser når disse inntreffer. Eriksen Søreide var enig i at forebygging av gjeldskriser er en viktig internasjonal oppgave, som bør gis prioritet. SLUG gleder seg til å følge opp Norges arbeid på internasjonal gjeld i årene som kommer!

Ine


Les også:

Facebook Twitter Email