Gjeninnfør utviklingsministerposten!

Venstre er nå i gang med forhandlinger med Høyre og FrP om et mulig regjeringssamarbeid. Sammen med 50 andre organisasjoner leverte vi et opprop til Venstre-leder Trine Skei Grande om å gjeninnføre utviklingsministerposten. 

– Vi skal virkelig prøve, lovet Venstre-leder Trine Skei Grande da hun møtte oss utenfor Stortinget på vei til forhandlingene. 

Trine Skei GrandeTrine Skei Grande utenfor Stortinget i går, 10. januar 2018. Bilde: RORG-samarbeidet

Kravet om utviklingsminister får støtte fra VG på lederplas i dag: 

"Ministerposten for bistand og utvikling er av og til forsøkt latterliggjort som noe godhetstyranner i SV har funnet på. Det er så feilaktig som det kan få blitt. Norges første statsråd i Departementet for utviklingshjelp ble utnevnt av Kåre Willoch (H) i 1983. Siden har alle borgerlige regjeringer hatt en bistandsminister. Det er på tide funksjonen kommer tilbake."

Les også Vårt Lands dekning av saken her

Opprop til partileder Trine Skei Grande:

Gjeninnfør utviklingsministerposten

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser.

De undertegnede organisasjonene mener det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.

En utviklingsminister vil være avgjørende for at Norge kan få ut sitt potensiale i innsatsen for bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og utryddelse av ekstrem fattigdom.

En utenriksminister har et annet mandat enn en utviklingsminister. Førstnevnte skal primært sikre Norges interesser, sistnevnte skal jobbe for utviklingslands interesser. Det er ikke alltid slik at disse sammenfaller, og når disse to slås sammen er det fare for at de norske interessene får råde.

Det er tre stortingsperioder til vi skal nå bærekraftsmålene. Målene er ambisiøse og regjeringen med statsministeren i spissen må levere en samstemt politikk der alt trekker i samme retning. Den nye regjeringen trenger en utviklingsminister som en avgjørende drivkraft for global bærekraftig utvikling framover.

Og sist, men absolutt ikke minst: Internasjonale normer og konvensjoner er også under stadig sterkere press. Vi ser og opplever at menneskerettighetene er under angrep over hele verden, i både fred- og konfliktsituasjoner. Verden trenger gode krefter til å yte motstand mot denne utviklingen, og Norge blir sett til av mange som et land med høy integritet som kan ha en naturlig lederrolle internasjonalt. Vi trenger en utviklingsminister som kan være en internasjonal vaktbikkje for menneskerettighetene og for de svakeste i verden.

Denne utviklingsministeren tror vi at Venstre kan få på plass. Vi heier på dere, og ønsker dere lykke til med de videre forhandlingene. 

Dette oppropet er signert av følgende organisasjoner:

1.    FN-sambandet

2.    Kirkens Nødhjelp

3.    Sex og Politikk

4.    LNU

5.    Støttekomiteen for Vest-Sahara

6.    Publish What You Pay Norge

7.    Mellomkirkelig råd

8.    Atlas-Alliansen

9.    Care Norge

10. Caritas Norge

11. Changemaker

12. Forum for utvikling og miljø

13. SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk

14. Digni

15. FORUT

16. LHL Internasjonal

17. Norges Vel

18. Normisjon

19. Norsk Folkehjelp

20. Norsk Folkehjelps   Solidaritetsungdom

21. Adra Norge

22. Plan Norge

23. Press

24. Redd Barna

25. Regnskogfondet 

26. Framtiden i Våre Hender

27. SAIH

28. Spire

29. Tax Justice Network Norge

30. Latin-Amerika-gruppene

31. Operasjon Dagsverk

32. Strømmestiftelsen

33. Norges Fredslag

34. Norges Fredsråd

35.Utviklingsfondet

36. RORG-samarbeidet

37. Fellesrådet for Afrika

38. FIVAS 

39. Norges Kristne Råd

40. Afghanistan-komiteen

41. FOKUS

42. Fellesutvalget for Palestina

43. Norges Sosiale Forum

44. FIAN

45. Folkehøgskolenes Internasjonale Utvalg

46. Nettverk om Utdanning for Bærekraftig Utvikling

47. Freethem

48. Attac

49. Hei Verden

50. Norges KFUK/KFUM

51. KFUK/KFUM Global

52. WWF Verdens naturfondLes også:

Facebook Twitter Email