LEDIG STILLING: POLITISK RÅDGIVER (VIKARIAT)

Vi søker en politisk rådgiver i fødselsvikariat fra mai/juni 2019

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk er en nettverksorganisasjon bestående av 44 medlemsorganisasjoner som arbeider for rettferdig gjeldspolitikk gjennom gjeldsslette, gjeldsrevisjoner og regler for ansvarlig långiving. Vi arbeider for å engasjere ungdom, studenter, media og politikere til å jobbe for mer rettferdige økonomiske strukturer. Virkemidlene våre er skarpe analyser av aktuelle problemstillinger, og gjennom kronikker, filmer, rapporter og foredrag ønsker vi å inspirere folk til å bidra i arbeidet vårt, og påvirke politikere til å endre strukturene.

Politisk rådgiver har hovedansvaret for å gjennomføre informasjonsarbeidet i SLUG og sammen med daglig leder ta stor del i det politiske arbeidet nasjonalt og internasjonalt. SLUG er opptatt av informasjonsarbeid i alle kanaler, gjennom foredrag, deltagelse på internasjonale konferanser, utarbeidelse av rapporter, nettsaker og innspill til media. Politisk rådgiver må være analytisk og kreativ, ha evne til å jobbe selvstendig, og være en god lagspiller. Kontorets to ansatte har tett kontakt med et aktivt styre, samt frivillige i arbeidsutvalg og informasjonsutvalg.

SENTRALE ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Utarbeide analyser til både informasjons- og påvirkningsarbeid
 • Ansvar for presse- og mediearbeid, inkludert sosiale medier
 • Holde foredrag og arrangere seminarer
 • Samarbeide med det nasjonale og internasjonale nettverket om kampanjer og politisk analyse

KVALIFIKASJONER:

 • Organisasjonserfaring
 • Kunnskap om og interesse for internasjonal politisk økonomi, finans og utvikling
 • God kjennskap til politiske beslutningsprosesser både nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring fra formidling og/eller informasjonsarbeid
 • Erfaring fra selvstendig datainnsamling, forskning eller analysearbeid
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk og engelsk og god fremstillingsevne
 • Erfaring fra mediearbeid er en fordel
 • Høyere relevant utdannelse

VI SØKER EN PERSON SOM:

 • Er strukturert og kan jobbe med mange og ulike oppgaver samtidig
 • Har engasjement for rettferdig utviklingspolitikk
 • Kan jobbe noe på ettermiddags- og kveldstid, samt gjennomføre enkelte reiser i inn- og utland
 • Kan stille seg bak SLUGs krav

VI KAN TILBY:

 • En variert arbeidshverdag med meningsfylte oppgaver
 • Mulighet til i stor grad å påvirke egen arbeidshverdag
 • Kontorplass i Oslo sentrum

Søknadsfrist: 1. februar 2019

Vikarperiode: Medio mai/primo juni 2018 - 1. februar 2020

Årslønn: 410 500 kr

Arbeidssted: Kongens gate 16A, 0153 Oslo

Send søknad og CV til elise@slettgjelda.no og merk e-posten «Søknad politisk rådgiver».

For spørsmål, kontakt daglig leder Isabella Dahl Kormilitzine (slug@slettgjelda.no eller 97 61 39 25) eller se www.slug.no.

Ny-logo-3


Facebook Twitter Email