LEDIG STILLING: POLITISK RÅDGIVER/PROSJEKTRÅDGIVER

Vi søker en rådgiver i fast 100% stilling.

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk er en nettverksorganisasjon med 36 medlemsorganisasjoner som arbeider for rettferdig gjeldspolitikk gjennom internasjonal statlig gjeldsslette, gjeldsrevisjoner og regler for ansvarlig långivning og lånopptak. Vi arbeider for å engasjere ungdom, studenter, media og politikere til å jobbe for mer rettferdige økonomiske strukturer og finansiering av bærekraftsmålene.

Stillingen lyses ut med forbehold om finansiering som avklares første kvartal 2021.

Personen vi søker har, sammen med det øvrige sekretariatet, ansvar for å gjennomføre informasjonsarbeidet og det politiske påvirkningsarbeidet som kan bidra til at organisasjonen når sine politiske mål nasjonalt og internasjonalt. SLUG driver informasjonsarbeid gjennom foredrag, panelsamtaler, deltagelse på internasjonale konferanser, lobbymøter, innhold til digitale flater og mediearbeid. Stillingen innebærer også dypere analysearbeid i form av utvikling av rapporter med god faglig og metodologisk forankring. Du må være analytisk og kreativ, ha evne til å jobbe selvstendig med komplekse oppgaver, ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og være en god lagspiller. Du vil sammen med kontorets to øvrige ansatte ha tett kontakt med medlemsorganisasjonene, et aktivt styre, samt frivillige i informasjonsutvalg.

I tillegg til å ta del i sekretariatets øvrige organisatoriske og politiske arbeid vil du også ha hovedansvar for gjennomføring av et prosjekt knyttet til private långivere. Målet for prosjektet er å utarbeide en beste praksis for nødvendig aktsomhet som kan sikre at private investeringer i statlig gjeld følger gode standarder for ansvarlig långivning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Storebrand, KLP og Finans Norge. Kunnskap om økonomi/finans vil være en fordel.

SENTRALE ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Ansvar for gjennomføring av prosjekt om private långivere
 • Utarbeide analyser til både informasjons- og påvirkningsarbeid
 • Medansvar for presse- og mediearbeid, inkludert sosiale medier
 • Holde foredrag og arrangere seminarer
 • Samarbeide med det nasjonale og internasjonale nettverket om kampanjer og politisk analyse og representere organisasjonen i nasjonale og internasjonale fora
 • Bistå med enkelte administrative og organisatoriske oppgaver

Andre oppgaver kan tilfalle stillingen

KVALIFIKASJONER:

 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra selvstendig datainnsamling, forskning eller analysearbeid
 • Faglig bakgrunn fra økonomi/finans er en fordel
 • Kunnskap om og interesse for utviklingsfinansiering
 • Kjennskap til politiske beslutningsprosesser både nasjonalt og internasjonalt er en fordel
 • Erfaring fra digital formidling og/eller informasjonsarbeid er en fordel. Gjerne erfaring fra podkast- og videoproduksjon.
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk og engelsk, og god fremstillingsevne er et krav
 • Erfaring fra å være aktiv i en organisasjon er en fordel

VI SØKER EN PERSON SOM:

 • Er strukturert og kan jobbe med mange og ulike oppgaver samtidig
 • Har engasjement for rettferdig utviklingspolitikk
 • Kan jobbe noe på ettermiddags- og kveldstid, samt gjennomføre enkelte reiser i inn- og utland
 • Kan stille seg bak SLUGs krav

VI KAN TILBY:

 • En variert arbeidshverdag med meningsfylte oppgaver
 • Mulighet til i stor grad å påvirke egen arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Påske- og julefri
 • Kontorplass i Oslo sentrum

Søknadsfrist: 15. februar 2021. Forventet avklaring i løpet av mars.

Årslønn: Etter avtale. Stillingen lyses ut med forbehold om finansiering som blir avklart i løpet av første kvartal av 2021.

Arbeidssted: Kongens gate 16A, 0153 Oslo

Send søknad og CV til slug@slettgjelda.no og merk e-posten «Søknad politisk rådgiver/prosjektrådgiver». For spørsmål, kontakt daglig leder Henrik Mathias Hvaal eller politisk rådgiver Thea Sofie Rusten Grastveit (slug@slettgjelda.no /thea@slettgjelda.no eller 464 74 693/980 39 330) eller se www.slug.no.

Dream Job 2904780 1920


Facebook Twitter Email