Ny økonomisk verdensorden - Gjeldsbrevet 2/2010

Begrepet ny økonomisk verdensorden knyttes først og fremst til bevegelsen som kjempet for en mer rettferdig verdenshandel på 70-tallet. Etter finanskrisen er verdensøkonomien nå mer uoversiktlig enn noen sinne og det gamle begrepet er igjen aktuelt – men ikke med en entydig mening.Facebook Twitter Email