Avoiding the Debt Trap

Avoiding the Debt Trap

14-15 november samlet det seg folk fra banksektor, ngo sektor, FN og politisk sektor, for å diskutere ansvarlig utlån på UNCTADs gjeldskonferanse i Geneve. Felles var interessen for gjeld og ansvarlig utlån, men visjonene om hva som er ansvarlig, var noe sprikende. 

Hovedtemaet på gjeldskonferansen var utkastet til retningslinjer som ble lansert på begynnelsen av UNCTADs tredagerskonferanse. Det er svært positivt at arbeidet med å utarbeide retningslinjer for ansvarlig utlån er i gang, til tross for utkastet har noen viktige mangler.

En av manglene SLUG særlig bekymrer seg over er mangelen på anerkjennelse av utlåners ansvar overfor uansvarlige regimer som ønsker lån.

Dette UNCTAD-prosjektet er støttet finansielt av Norge, og det var derfor naturligvis også representanter for det norske Utenriksdepartementet til stedet. Miljø- og Utviklingsminister Erik Solheims politiske rådgiver, Arvinn Eikeland Gadgil, uttalte bekymring i forhold til selve implementeringen av retningslinjene, i sin tale til forsamlingen.

Last ned programmet til konferansen her.
Les SLUGs representant på konferansen, Maria Dyveke Styves, blogginnlegg her.
Les mer om ansvarlig finansiering her.Facebook Twitter Email