Om oss

SLUG er en nettverksorganisasjon med bred støtte i norsk sivilsamfunn. Sammen jobber vi for en mer rettferdig finansarkitektur og for gjeldsslette. Gjeldsslette for utviklingsland handler ikke om veldedighet - det handler om rettferdighet.

Vi jobber for:

  1. Umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter
  2. At gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske prosesser
  3. At alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering

Viktige dokumenter:Ansatte

photo of Julie Rødje
Daglig leder:

Julie Rødje

E-post:
Mobil: +47 41304335
Twitter: @slettgjelda
photo of Thea Sofie Rusten Grastveit
Politisk rådgiver:

Thea Sofie Rusten Grastveit

E-post:
Mobil: +47 980 39 330
Twitter: @slettgjelda

Styret

photo of Marie Storli
Styreleder:

Marie Storli

E-post:
Mobil: 97734543
photo of Isabella Dahl Kormilitzine
Styremedlem:

Isabella Dahl Kormilitzine

E-post:
Mobil: 976 13 925
photo of Guro Steinsholt
Styremedlem:

Guro Steinsholt

E-post:
Mobil: 90246007
photo of Wilde Ekeland
Styremedlem:

Wilde Ekeland

E-post:
Mobil: 918 66 070
photo of Ylva Bang
Styremedlem:

Ylva Bang

E-post:
Mobil: 41178735
photo of Eline Kunzendorf, KrFU
Styremedlem:

Eline Kunzendorf, KrFU


SLUG er medlem av

Facebook Twitter Email