Om oss

SLUG er en nettverksorganisasjon med bred støtte i norsk sivilsamfunn. Sammen jobber vi for en mer rettferdig finansarkitektur og for gjeldsslette. Gjeldsslette for utviklingsland handler ikke om veldedighet - det handler om rettferdighet.

Vi jobber for:

  1. Umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter
  2. At gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske prosesser
  3. For at alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering

Viktige dokumenter:


Ansatte

photo of Henrik M. Hvaal
Daglig leder:

Henrik M. Hvaal

E-post:
Mobil: +47 46474693
Twitter: @slettgjelda
photo of Synnøve Ofte Jakobsen
Politisk rådgiver:

Synnøve Ofte Jakobsen

E-post:
Mobil: +47 41226802
Twitter: @slettgjelda

Styret

photo of Elise Skarsaune
Styreleder:

Elise Skarsaune

E-post:
Mobil: +4797769080
photo of Håvard Skogerbø
Styremedlem:

Håvard Skogerbø

photo of Astrid Iversen
Styremedlem:

Astrid Iversen

photo of Kasper Landmark
Styremedlem:

Kasper Landmark

photo of Mathias Slettholm
Styremedlem:

Mathias Slettholm

photo of Isabella Dahl Kormilitzine
Styremedlem:

Isabella Dahl Kormilitzine

photo of Embla Husby Jørgensen, Attac
Styremedlem:

Embla Husby Jørgensen, Attac

photo of Håvard Skjerdal, KFUK-KFUM Global
Styremedlem:

Håvard Skjerdal, KFUK-KFUM Global

photo of Fanny Løvholm, Changemaker
Styremedlem:

Fanny Løvholm, Changemaker

photo of Ellen Johanne Weydahl, KrFU
Styremedlem:

Ellen Johanne Weydahl, KrFU


SLUG er medlem av

Facebook Twitter Email