Om oss

SLUG er en nettverksorganisasjon med bred støtte i norsk sivilsamfunn. Sammen jobber vi for en mer rettferdig finansarkitektur og for gjeldsslette. Gjeldsslette for utviklingsland handler ikke om veldedighet - det handler om rettferdighet.

Vi jobber for:

  1. Umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter
  2. At gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske prosesser
  3. For at alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering

Viktige dokumenter:


Ansatte

photo of Henrik M. Hvaal
Daglig leder:

Henrik M. Hvaal

E-post:
Mobil: +47 46474693
Twitter: @slettgjelda
photo of Thea Sofie Rusten Grastveit
Politisk rådgiver:

Thea Sofie Rusten Grastveit

E-post:
Mobil: +47 980 39 330
Twitter: @slettgjelda

Styret

photo of Synnøve Ofte Wigaard
Styreleder:

Synnøve Ofte Wigaard

E-post:
Mobil: +4741226802
photo of Håvard Skogerbø
Styremedlem:

Håvard Skogerbø

photo of Mathias Slettholm
Styremedlem:

Mathias Slettholm

photo of Isabella Dahl Kormilitzine
Styremedlem:

Isabella Dahl Kormilitzine

photo of Embla Husby Jørgensen
Styremedlem:

Embla Husby Jørgensen

photo of Markus Frislid, Changemaker
Styremedlem:

Markus Frislid, Changemaker

photo of Julie Kristine Wood
Styremedlem:

Julie Kristine Wood

photo of Harald Berger
Styremedlem:

Harald Berger

photo of Stephanie Zepeda Solbakken, KrFU
Styremedlem:

Stephanie Zepeda Solbakken, KrFU


SLUG er medlem av

Facebook Twitter Email