BRICS lanserer egen utviklingsbank

Mens det i Washington DC kjempes om presidentskapet i Verdensbanken har BRICS-landene lansert en idé om sin egen bank. Men med nye alternativer oppstår også nye bekymringer.

Dette ble klart etter BRICS-toppmøtet i New Dehli i mars i år. BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) står i dag for over halvparten av global økonomisk vekst, men er samtidig underrepresentert i de internasjonale finansinstitusjonene Verdensbanken og IMF. Verdensbanken og IMF har siden 1944 kun hatt amerikanske og europeiske presidenter, til tross for at Verdensbanken lenge har operert kun i utviklingsland. I New Dehli ba BRICS-landene finansministrene sine om å utforske mulighetene for å etablere en felles bank som skal supplere de eksisterende regionale og multilaterale finansinstitusjonene. Verdensbankens avtroppende president Robert Zoellick har allerede sagt at han og hans etterfølger vil samarbeide med BRICS-banken. 

Blandete reaksjoner

Reaksjonene på denne nye muligheten har vært blandede. Utviklingsøkonomene Mattia Romani, Nicholas Stern og Joseph Stiglitz skrev i forrige uke innlegget BRICS Bank is a fine idea whose time has come i Financial Times. De skriver at det er en positiv utvikling fordi økte investeringer i infrastruktur er nødvendig for å bekjempe fattigdom og fremme miljø og klimaansvarlighet i utviklingsland.


Med nye utlånere kommer bekymringer om uansvarlige utlån og nye uhåndterlige gjeldsbyrder. Selv om alternative finansieringskilder til Verdensbanken er nyttig å ha for utviklingsland, er flere sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør bekymringede for BRICS' inntog i lavinntektsland. Carlos Tautz fra den brasilianske NGOen More Democracy Institute peker på manglende åpenhet i utlån fra BRICS. Organisasjonen har tidligere også kritisert ødeleggelsene Brasils nasjonale utviklingsbank (BNDES) har forårsaket gjennom mega-prosjekter i andre land. 

BRICS låner allerede ut

BRICS-landene er allerede viktigere finansieringskilder for andre utviklingsland enn det Verdensbanken er. Den ferske rapporten The New Banks in Town: Chinese Finance in Latin America avdekker at kinesiske bankers lån til latinamerikanske land er større enn Verdensbankens, Den interamerikanske utviklingsbanken og US Export-Import Bank til sammen. Kina er også en større kreditor enn Verdensbanken i Afrika (se Afrikas store kreditor).


Kinesiske banker knytter ikke politiske kondisjonaliteter til lånene de gir, men de krever ofte at låntaker kjøper kinesiske varer og/eller går med på oljeavtaler. Kineserne har noen retningslinjer for miljøvern som de følger, men de er langt svakere enn de vestlige og multilaterale banker opererer med. BRICS gir ofte lån til lavinntektsland for å finansiere store infrastrukturprosjekt, noe Verdensbanken har gått mer og mer bort i fra de siste tiårene.

Les Bretton Woods Projects artikkel Building Alternatives BRICS by BRICS
Les Carlos Tautz' (More Democracy Institute) innlegg: World Bank? You'd better look at the BRICS bank!
Les SLUGs rapport om Kina i Afria.

Bilde: Lederne av BRICS-landene etter toppmøtet i New Dehli hvor de lanserte ideen om en BRICS-bank. Facebook Twitter Email