Team Debt Justice!

Det er god stemning på konferansehotellet når over 40 gjeldsaktivister fra hele verden er samlet. Møtet i Nairobi er et etterlengtet treff med nye og gamle venner, og er det første globale møtet på nesten 10 år. Vi er nå engasjerte og klare for FN-forhandlinger i uken som kommer.

Vellykket gjeldsmøte

De siste dagene har vi utvekslet erfaringer, informasjon og kunnskap om gjeldsproblematikk. Det er spesielt bra for sivilsamfunnet å møtes på tvers av utlåner- og låntakerland, slik at vår politikk og våre kampanjer kan møte reelle behov og problemstillinger.

gruppebilde-nairobi

Team Debt Justice!

Gjeldsbevegelsen jobber med en rekke ulike temaer, og vi har disse dagene diskutert blant annet:

  • Etiske retningslinjer for statsobligasjoner
  • Ansvarlig lånegiving og låneopptak
  • Public Private Partnerships (PPPs)
  • Gjeldsslette til spesifikke stater
  • Gjeldshåndteringsmekanisme
  • Klimafinansiering
  • Innenlandsgjeld
  • Gjeldsrevisjon
  • Illegitim gjeld

Forhandlinger i FN

De neste dagene skal hele gruppen delta på UNCTAD 14 for å sikre et fortsatt godt utviklingsmandat for FNs Konferanse for handel og utvikling (UNCTAD). Dette er det 14. ministermøtet UNCTAD arrangerer i sin historie. Under forrige møte i Doha i 2012 var det stor diskusjon rundt UNCTADs mandat, spesielt delen som handlet om gjeld. Gjeldsarbeidet ble til slutt videreført, mye takket være den norske delegasjonens innsats.

UNCTAD er det eneste FN-organet som arbeider med gjeld og denne uken er gjeldsmandatet igjen satt på prøve. Flere vestlige land ønsker å minimalisere UNCTADs mandat, og heller styrke kreditordrevne initiativer som IMF og Parisklubben. SLUG og vårt internasjonale nettverk jobber nå for å beholde et sterkt gjeldsmandat i FN, som kan styrke utviklingslandenes posisjon og er et uavhengig organ uten interesser i gjeldskonflikter.

Photo-7

Nye og gamle venner og samarbeidspartnere fra alle verdenshjørner.Facebook Twitter Email