Abildsnesprisen

Abildsnesprisen deles ut til den personen som har gjort en særdeles god innsats for gjeldssaken det foregående året. Prisen er oppkalt etter Kjetil Abildsnes, SLUGs primus motor i nesten 10 år.

Statutter

 1. Denne lånepokal utlånes til heder og ære for den utvalgte debitor, i minne om det i særdeleshet omfattende og fruktbare arbeid for gjeldsslettesakens fremme nedlagt av Kjetil Abildsnes. Utlånets navn er av denne grunn Abildsnesprisen.
 2. Belåneren skal i det forhenværende år ha oppfylt minst to av disse kondisjonaliteter:
  a. Bidratt langt ut over vanlig folkeskikk til å styrke det sosiale samhold i SLUG.
  b. Tilegnet seg selv, og bidratt i betydelig omfang til andres tilegnelse, av fagkunnskap, nerdekunnskap eller Trivial Pursuit-kunnskap om gjeldsslettesaken eller beslektede emner innen skyggesidene ved den internasjonal finansorden.
  c. Utvist sterkt og aller helst fruktbart politisk engasjement for vår sak.
 3. Dette hederstegn av en pokal og pris skal viderelånes av en kreditorgruppe, heretter kalt SLUG-klubben, bestående av følgende medlemmer: Forrige prisvinner, Styrets leder, samt en, av dertil egnet struktur, valgt representant for ansatte i sekretariatet. Samtlige kreditorer har én – 1 – stemme hver. Ved stemmelikhet stemmes det på nytt, skulle stemmelikhet inntreffe igjen har den innehavende prisvinner dobbeltstemme.
 4. I takknemlighet for den svært sammensveisende effekt av den fuktige sosiale ånd som navnegiveren til utlånspokal har så benhørlig har prioritert i alle år, skal prisen utdeles og viderelånes på SLUGs julebord eller juleavslutning. Det pålegges den heldige prisvinner å tiltre umiddelbart i SLUG-klubben, samt fungere som SLUG-klubbens fremste likeperson, og gjennom dette sørge for klubbmøteinnkallinger og den generelle videreføring av Abildsnesprisen for kommende generasjoner, inntil SLUGs verdensvisjon er fullendt!

Vedtatt ved aklamasjon på SLUGs julebord 2007


Prisvinner 2022: Embla Huseby Jørgensen

Embla Sorthvitt

Vinneren av Abildsnesprisen 2022 er på linje med forrige års vinner en person vi har hatt stor glede og nytte av å ha i organisasjonen. Og jammen kom ikke navnet opp også allerede i 2010 med underskrift på kampanjen «Frys Pakistans gjeld!».

Det skulle allikevel ta noen år før vinneren formelt tok steget inn i organisasjonen, men har satt dype og fine spor i årene siden 2018. Vinneren har godt humør, et vinnende vesen og en sterk rettferdighetssans. Vinneren sier ikke nei til en god fest, og har, heldigvis for oss, «bidratt langt ut over vanlig folkeskikk til å styrke det sosiale samhold i SLUG.»

Vinneren har hatt en finger med i spillet i imponerende mange prosesser i sin tid i organisasjonen, enten det har vært jubileer, ansettelser og arrangementer, og har med sitt engasjement i SLUG og flere andre likesinnede organisasjoner «tilegnet seg selv, og bidratt i betydelig omfang til andres tilegnelse, av fagkunnskap, nerdekunnskap eller Trivial Pursuit-kunnskap om gjeldsslettesaken eller beslektede emner innen skyggesidene ved den internasjonal finansorden.»

Med sin kunnskap, erfaring og sylskarpe politiske analyser har vinneren også «utvist sterkt og aller helst fruktbart politisk engasjement for vår sak.» Vinneren er meget reflektert, stiller gode spørsmål og har bidratt til å drive organisasjonen fremover gjennom sitt mangeårige bidrag i styret.

Vinneren har også bankende hjerte for SLUG ansattes vel og ve, og har stått i bresjen for SLUG aller første tariffavtale. Vinneren kommer til å bli dypt savnet i styret! Gratulerer med Abildsnesprisen 2022, Embla!

Prisvinner 2021: Kasper Landmark

Kasper-Landmark

Vinneren av Abildsnesprisen 2021 har vært en bauta i SLUG i mange år. Allerede i 2010 hadde vinneren sterkt engasjement for gjeldssaken og bidro da med sin underskrift til en av SLUGs mange kampanjer.

Vinneren er allvitende, sosial, omsorgsfull, morsom og dedikert. Det har vi nytt godt av i mange ulike sammenhenger siden 2010. På arrangementer, styremøter, AU-møter og i festlige lag. Det er nok spesielt i festlige lag at vinneren har utmerket seg og blitt satt pris på i de videre gjeldsnerdekretsene, men for ansatte og aktive frivillige har innsatsen vært vel så synlig og satt pris på i andre fora.

Det er uansett hevet over enhver tvil at denne personen har oppfylt den første kondisjonaliteten, nemlig «bidratt langt ut over vanlig folkeskikk til å styrke det sosiale samholdet i SLUG».

Den kunnskapsrike vinneren har ikke bare vært sosial, personen har også oppfylt kondisjonalitet nr. 2 – «tilegnet seg selv, og bidratt i betydelig omfang til andres tilegnelse, av fagkunnskap, nerdekunnskap eller Trivial Pursuit-kunnskap om gjeldsslettesaken eller beslektede emner innen skyggesidene ved den internasjonal finansorden.» Selv om vinneren ikke er av typen som briefer mest med sine fagkunnskaper og nerdekunnskaper, så vet vi at kunnskapsbanken er stor. Trivial Pursuit-kunnskapen har kanskje flere fått med seg!

Vinneren har gjennom årene også «utvist sterkt og aller helst fruktbart politisk engasjement for vår sak.», gjennom alt fra sine egne underskrifter, til å bidra til å utvikle nye politiske krav og ikke minst utforme kampanjer for å oppnå disse kravene.

Vi er utrolig takknemlige for å ha hatt vinneren i organisasjonen så lenge og håper du for alltid vil være SLUGs venn og quiz-master. Gratulerer med Abildsnesprisen for 2021, Kasper!

Prisvinner 2020: Håvard Skogerbø

Havard-Skogerbo

Vinneren av Abildsnesprisen har vært en stabil tilstedeværelse i SLUG over mange år, og har vist både bredde og dybde i sitt engasjement for gjeldssaken. I tråd med prisens statutter vil SLUG-klubben særlig trekke frem følgende ved årets særdeles verdige vinner:

Kondisjonalitet 1

Bidratt langt ut over vanlig folkeskikk til å styrke det sosiale samhold i SLUG.

Årets vinner av den gjeve Abildsnesprisen er ekstremt snill og observant. Personen hjelper alltid til med fiksing og rydding, som oftest helt på eget initiativ. Vinneren stiller alltid opp på sosiale sammenkomster, er god til å ta vare på «de nye»i SLUG og til å bli kjent med og bygge gode relasjoner til SLUGs venner. Prisvinneren er kanskje ikke den som selv tar så mye sosial plass, men er desto bedre på å få andre til å føle seg trygge, sett og ivaretatt.

Kondisjonalitet 2

Tilegnet seg selv, og bidratt i betydelig omfang til andres tilegnelse, av fagkunnskap, nerdekunnskap eller Trivial Pursuit-kunnskap om gjeldsslettesaken eller beslektede emner innen skyggesidene ved den internasjonal finansorden.

Årets vinner har gjennom mange år bygd seg opp mye kunnskap, både i SLUG og i andre sammenhenger, om gjeldssaken og viktige beslektede tema. Hen bruker sin kunnskap fra studier og erfaring fra stort sivilsamfunnsengasjement i en uslåelig kombinasjon. Vinneren er spesielt god til å huske på SLUGs medlemsorganisasjoner og bygge faglige broer til disse som motiverer til felles engasjement og handling. Personen tilegner kanskje ikke sine egne bidrag stor verdi selv, men er en trygg og god sparringspartner for mange som står støtt i sine bidrag til SLUGs faglige diskusjoner og analyser - noe som har stor verdi for organisasjonen.

Denne hjørnesteinen i SLUGs infrastruktur har hatt nesten samtlige roller man kan ha i organisasjonen: hen har representert både seg selv og medlemsorganisasjoner i styret, vært ansatt, vært styreleder, sittet i arbeidsutvalget, personalutvalg og ansettelseskomite - og nå straks i den eksklusive SLUG-klubben. Hen har reist halve kloden rundt for å lære de høye herrer hvordan verden henger sammen (og i prosessen vist stort pågangsmot og tålmodighet i den interessante opplevelse det er å være på tur med Astrid og Maren).

Trivial Pursuit-kunnskap har årets vinner både tilegnet seg og delt med andre gjennom deltagelse i utallige quizer i SLUGs regi, og etter det Klubben kjenner til har hen bidratt til minst ett vinnerlag gjennom tidene. Og attpåtil bevarer personen både roen og humøret hvis det ikke går veien. En skikkelig team player, både i kunnskapskrig og andre sammenhenger.

Kondisjonalitet 3

Utvist sterkt og aller helst fruktbart politisk engasjement for vår sak.

Kanskje særlig takket være sin evne til å se, og minne oss andre om, SLUGs medlemsorganisasjoner og alle de viktige ressursene som ligger der, men også gjennom sitt virke som ansatt i og representant for SLUG i ulike sammenhenger, har vinnerens politiske engasjement for gjeldssaken bidratt til SLUGs små og store seire gjennom mange år. SLUG er utrolig heldig som har fått nyte godt av ditt pågangsmot, din lojalitet, din utrettelige arbeidsmoral, din store kunnskap og dine organisasjonsnerdskills. Årets verdige vinner av Abildsnesprisen er SLUGs trofaste traver med de mange hattene og den koselige dialekten - Håvard Skogerbø. SLUG-klubben bøyer seg i støvet og gratulerer så mye med en svært velfortjent pris og godt-på-overtidig feiring av dine mange viktige bidrag gjennom årene.

Prisvinner 2019: Maren Hemsett

Maren

Til tross for flere gode kandidater, var komiteen egentlig aldri i tvil om hvem som skulle få årets Abildsnespris.

Årets vinner innfrir med glans samtlige av kondisjonalitetene til utlånet av den gjeve prisen. Den seirende har i 2018, og en rekke tidligere år, bidratt både sosialt, kunnskapsmessig og politisk til SLUG. Hen stiller trofast med god mat og drikke til sosiale sammenkomster, deler raust av sin trillende latter og er sjelden den siste på dansegulvet. Gode historier har hen alltid på lager, og er et menneske som fort blir glad i andre - og som det er særdeles lett å bli glad i tilbake. Kilder nær årets vinner forteller også at hen er skikkelig morsom å være på tur med.

Kunnskap har årets vinner i store monn, både av gjelds-, nerde- og Trivial Pursuit-variantene. Grundighet og nøyaktighet har alltid preget debitorens innsatser for SLUG, og både vedtekter, gjeldshistorikk og bunnsolide spreadsheets behersker årets vinner til fingerspissene. Dette til stor glede for organisasjonens tidvis surrete styre. God til å formidle kunnskap er hen også, og foredrag avholdes med stor ro og trygghet. Vinneren er langt mer klok og modig enn hen kanskje selv tror, noe SLUG har nytt godt av i en årrekke.

Politisk har hen stått i bresjen for store seire for SLUG. Med sitt vinnende vesen går årets verdige vinner i møter med ferske byråkrater og internasjonale seniorer i Verdensbanken med samme gode humør, og etterlater alltid et solid inntrykk som styrker SLUGs posisjon og omdømme. Høringer på Stortinget går som smurt, og kinkige personalsituasjoner håndteres med klokskap og diplomati. SLUGs partnere har blitt sjarmert til å bidra på gjeldsfeltet utover hva de kanskje selv hadde tenkt i flere år, nå senest gjennom en slags trojansk hestemanøver.

Årets vinner har sittet i styret til Eurodad og vært utsendt dobbeltagent for gjeldssaken gjennom Forum for utvikling og miljø. Hun har fått på plass samarbeid med KN om samstemthetsrapport, opprop og kampanjer, og sneket gjeldssaken inn i Redd Barna.

Gjeldshjertet banker tydelig videre hos årets verdige vinner - faktisk så hardt at vinneren snart vil nedkomme med en splitter ny gjeldsaktivist! Kreditorklubben gleder seg til fortsettelsen. Gratulerer så mye med Abildsnesprisen 2019, Maren Hemsett!

Prisvinner 2018: Catharina Bu

Catharina Bu Svarthvitt

Årets vinner oppfyller alle tre kondisjonalitetene på en utmerket måte og vi kreditorene i SLUG-klubben måtte faktisk dobbeltsjekke at denne opplagte kandidaten ikke allerede hadde vunnet prisen tidligere.

Årets vinner er tøff, kult, modig og vågal. Ofte det sosiale midtpunktet; morsom og god på å feste. Dette har SLUG også nytt godt av, både de fire årene personen satt i styret og i årene etterpå. Vi tror ingen vil være uenige med oss om at denne personen har bidratt langt ut over vanlig folkeskikk til å styrke det sosiale samhold i SLUG.

Selv om noen, deriblant personen selv, vil si at vinneren var nokså fersk i faget da hun ble valg som styreleder i 2012 så er det vanskelig å forstå nå. Vinneren tok utfordringen på strak arm og har de siste 6 årene på imponerende vis tilegnet seg selv, og bidratt i betydelig omfang til andres tilegnelse, av fagkunnskap, nerdekunnskap eller Trivial Pursuit-kunnskap om gjeldsslettesaken eller beslektede emner innen skyggesidene ved den internasjonal finansorden. Nå har du på ekte den pondusen som du fremstod som å ha da – og det er altså et kompliment!

Årets vinner har gjennom de siste seks årene vært med på både opp og nedturer i det politiske terrenget. Ikke minst var personen styreleder da vi fikk kake av Heikki og den etterlengtede gjeldsrevisjonen. Personen var også styreleder da vi skaffet oss uvenner på grunn av uttalelser om israelske statsobligasjoner. Men selv det lot deg ikke avskrekke og du har igjen og igjen utvist sterkt og fruktbart politisk engasjement for vår sak.

Vi håper du alltid vil kjempe for det du tror på og at du fortsetter å sette meningsmotstandere og gamliser som bruker hersketeknikker på plass med snappy kommentarer som får publikum til å le og gjøre motdebattantene målløse.

Gratulerer som vinner av Abildsnesprisen 2018, Catharina!

Prisvinner 2017: Elise Skarsaune

Elise-sorthvitt

Årets vinner er noe helt for seg selv. Lett å like, stole på og bli avhengig av. Personen er ekstremt kunnskapsrik og har sansen for de avgjørende detaljene, enten det gjelder ordvalg i søknader og rapporter eller festdekorasjoner.

Denne personen har tilegnet seg selv, og bidratt i betydelig omfang til andres tilegnelse, av fagkunnskap, nerdekunnskap eller Trivial Pursuit-kunnskap om gjeldsslettesaken eller beslektede emner innen skyggesidene ved den internasjonal finansorden siden slutten av 90-tallet i både Changemaker, Kirkens Nødhjelp og SLUG.

Årets vinner har også utvist sterkt og aller helst fruktbart politisk engasjement for vår sak. Det er ingen i SLUG-klubben som er sikre på antallet, men vi regner med at vinneren har et utall av Jubilee 2000-underskrifter på samvittigheten.

Årets vinner er (kanskje uten å være klar over det selv) SLUGs bauta. De siste årene har personen vært sentral i alle de store og noen ganger vanskelige avgjørelsene i SLUG. Denne personen står stødig i all slags organisasjons-uvær og sørger hver gang for at alle involverte lander på beina. Gjerne med et smil om munnen.

Og sist, men ikke minst: Vinneren har på imponerende vis bidratt langt ut over vanlig folkeskikk til å styrke det sosiale samhold i SLUG. På møtene, på "etter møte-ølene" og på fest bidrar årets vinner med sin positivitet, trygghet og nysgjerrighet. For ikke å glemme festdekorasjoner. Og drinker. Og leiligheten sin. SLUGs selvutnevnte partydronning og vårt administrative, menneskelige og byråkratiske anker.

Gratulerer som vinner av Abildsnesprisen 2017, Elise!

Prisvinner 2016: Jens Aas-Hansen

Jens-Aas-Hansen

Årets vinner er en meget omgjengelig og dyktig person som har vært engasjert i gjeldspolitikk særdeles lenge, og oppfyller alle de tre kondisjonalitetene til gangs.

Med sitt vinnende vesen, gode humor, sjarm, engasjement og optimisme har årets vinner vært svært viktig for det sosiale samholdet, over ekstremt lang tid! Vinneren trekker den gjennomsnittlig styretiden veldig opp og ble værende i SLUG-styret mye lengre enn vanlig folkeskikk skulle tilsi. Og både før og etter sin SLUG-karriere har personen bidratt til gjeldssaken både sosialt og faglig.

Vinneren har helt siden Changemakers Sommer-SNU i Kragerø i 1997 (han ble angivelig med på grunn av alle de søte jentene) vært opptatt av gjeldsspørsmål og har uten tvil tilegnet seg selv ekstreme mengder både fagkunnskap, nerdekunnskap og Trivial Pursuit-kunnskap. Han har også sørget for andres tilegnelse i ulike organisasjoner. Og ikke minst gjør han iherdige forsøk på å opplyse country-fansen (og andre fans) om gjeldsslettesaken og beslektede emner innen skyggesidene ved den internasjonale finansorden. Han er (så vidt SLUG-klubben bekjent) den eneste som bedriver opplysning om norsk utenriks- og utviklingspolitikk med kontrabass og cowboy-hatt.

Vinneren har vært med på alle de store seierne i vår historie. Han har utvist så sterkt engasjement for vår sak at ryktene sier at han har:

 • Brettet papirbåter for gjeldsslette
 • Kledd seg ut som diktator for gjeldsslette
 • Tegne kjempestygge båter for gjeldsslette
 • Slept en kjempesnegle gjennom Oslo
 • Båret diktator i likkiste gjennom Oslo
 • Slått i stykker en båt (et kjipt skip) med øks
 • Prøvd å få bistandsminister Hilde Frafjord Johnsen til å vaske en skamplett utenfor Stortinget
 • Prøvd å tulle hele stortinget inn i 350 meter hvitt stoff

Han har også lært politikere folkeskikk, blant annet da han fortalte Erik Solheim at det er viktig å si unnskyld i 2006 og etterpå fikk han til å knuse skipseksportgjelda med en slegge.

Før vi gratulerer vinneren vil vi avslutte med en oppfordring fra vinnerens egen blogg i 2006. Verdensbankens sjef Paul Wolfowits hadde uttalt: "Å tenke på at Rwanda fortsatt bruker store summer i sitt statsbudsjett på å betale tilbake lån som ble brukt til å finansiere folkemordet i 1994, gjør meg rett og slett kvalm." Årets vinner oppfordrer: «Vel, så sørg for å få den himla gjelda slettet da, mann. Ikke stå å bortforklar at det er mulig å slette diktatorgjeld, bare ta utfordringen vår og gjør det! Erik Solheim gjorde det. Nå er det din tur.»

Gratulerer med årets Abildsnespris, Jens!


Prisvinner 2015: Maria Dyveke Styve

1277549 10153262287860055 1900653840 o

Til tross for at det var svært mange gode kandidater til Abildsnesprisen 2015 var det ikke vanskelig for juryen å enes om at nettopp Maria Dyveke Styve burde få prisen. Maria oppfyller nemlig ikke bare de tre overnevnte kondisjonalitetene til det fulle, hun kunne også ha vunnet for mange år siden. Årets vinner har utmerket seg som en fanebærer for gjeldsslettesaken ikke bare gjennom råbra aktivisme og omfattende dybdekunnskap, men også gjennom lang og tro tjeneste.

Prisvinneren er prakteksemplet på en ekte SLUGer: Sjarmerende, insisterende, nerdete og tydelig. Eller SINT som det forkortes. SLUG og åretsvinner har vært i et årelangt av-og-på-forhold. Vi SLUGere blir helt frynsete hver gang vi tror vi har mistet Maria, men før vi vet ordet av det står hun på døren vår og banker. Nå vet vi at denne SINTe personen egentlig ikke slår opp med SLUG, men egentlig er i et slags langdistanseforhold med oss. Fjell, verdenshav og ørkener har skilt oss, men Maria har alltid holdt kontakten, holdt engasjementet oppe – holdt oss varme. Vi er veldig takknemlige for at hun alltid kommer tilbake! For når Maria er sammen med SLUG blir festene, møtene og reisene trygge, lette og morsomme. Det er trygghet i hennes intelligens, stå-på-vilje og i hennes veldig blide åsyn. Nå har vi tatt en liten pause, men vi vet at ditt SINTe trives aller best blant andre SINTe folk – og det er vår garanti for at hun kommer tilbake.

Årets vinner stiller i en særklasse når det kommer til tilegnelse av nerdekunnskap om gjeld, noe personen har drevet med siden 2003. Denne nerdekunnskapen har vært uvurderlig for SLUG gjennom årene, spesielt på et snevert felt innad i gjeldslandskapet. Maria har bidratt til en rekke rapporter og gjeldsbrev, og til konferanseplanlegging - fra å være frivillig på gjeldskonferansen i Bergen i 2003 til lansering av sin selvskrevne rapport, en skyggerapport av den norske gjeldsrevisjonen ti år senere.

Men selv om årets vinner helt klart er en nerd – i ordets mest positive forstand, stopper ikke Marias innsats ved tilegnelse av kunnskap. Hun har nemlig også et talent for å formidle denne kunnskapen til andre SLUGere, til ungdom og til norske politikere og internasjonale maktmenn. Årets vinner er heller ikke redd for å heve stemmen i en kompetansetung og mektig forsamling.

Man lar seg overraske av Maria, hun kan kan nemlig lett forføre deg med sin uskyldige mine, men samtidig finnes det nok ikke en tøffere SLUGer enn denne personen. Hun vet hva som må sies til hvem og er ikke redd for å si det, om det er til Verdensbankenmenn, akademikere, FN-folk eller norske politikertopper. Gratulerer til Maria for Abildsnesprisen 2015!


Prisvinner 2014: Ingrid Harvold Kvangraven

ingrid-harvold-kvangraven

Årets prisvinner stiller klart sterkt på alle tre kondisjonaliteter, og har utpekt seg på det første krav gjennom en årrekke. Omfattende rådgivning på musikk, typisk gjennom entusiastisk promotering av egne spillelister, har preget mang en hyggelig sammenkomst for vår kjære gjeldsslettesak. Dette er ett eksempel på at prisvinneren har fått brukt sine omfattende diplomatiske og inkluderende egenskaper, som vi alle har lært å kjenne og sette pris på. At årets mottager av lånepokalen er i særklasse pen og billedskjønn, er ikke veldig relevant men ikke desto mindre et faktum. Heldigvis er mennesket på innsiden like vakkert som på utsiden, og årets prisvinner er på det nærmeste en legemgjøring av alt vi kunne ønske oss av ambassadør for gjeldsslettesaken på det sosiale felt.

Årets prisvinnner har med sin sterke faglige kunnskap bidratt til å løfte SLUGs arbeid til nye høyder. Artikler og kronikker om alt fra reformprosesser i Verdensbanken til nye gjeldskriser har blitt produsert på løpende bånd og til alle døgnets tider av denne personen.

Prisvinneren har i løpet av sin tid i SLUG også vært hoved- eller medforfatter på i alt tre svært gode og innsiktsfulle rapporter; “Kubamba”, om gjeld og kvinners helse, “Fra Prinsipper til Handling”, om FNs prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak og “Exportable” om den norske gjeldsrevisjonen og dens overførbarhet til andre land. Rapportene har ikke bare vært analytiske og bra skrevet, men årets prisvinner har i slike prosesser ofte simultanoperert som tolk, oversetter, forfatter, korrekturleser og designer,skrevet pressemelding og arrangert lanseringsseminar. Selv om årets prisvinner tidvis kan virke distre og fjern, har juryen med andre ord gjennomskuet hennes spesielle evne til multitasking.

Juryen ser rett og slett ingen annen råd enn å dele ut prisen til denne personen - før prisvinneren blir større enn prisen selv, og blir Doktor i Gjeld.

Nå blir det vanskelig for dette jurymedlemmet å begrunne hvorfor årets vinner er så veldig verdig denne prisen uten å avsløre hvem det gjelder, for prisvinneren ligger i en helt egen klasse hva gjelder lobbyteknikker. Først må det nevnes at prisvinneren er et råskinn i å ta utfordringer på strak arm og er omtrent like redd for autoriteter som en puma er for en sau. Prisvinneren har talt IMF representanter og tunisiske sentralbanksjefer midt i mot og i all forfjamselsen må de store menn i Washington også blitt ganske så sjarmert. For årets prisvinner har et hemmelig våpen for å få mørke bankmenns oppmerksomhet: ikke bare har hun de lekreste lårene, hun har også de korteste skjørtene! Gratulerer som årets Abildsnesvinner Ingrid!


Prisvinner 2013: Knut Hjelleset

Knut hjelleset

Det er hevet over en hver tvil at vinneren av Abildsnesprisen 2012 er en styrkende, samlende og inspirerende faktor for det sosiale samholdet i SLUG. I en årrekke har årets vinner bidratt med sitt sosiale talent, kreative ideer, morsomme fester, og kulinariske kunstner for å skape den gode, varme, givende stemningen som SLUG er kjent for. Årets vinner samler mennesker med sin romslighet, ærlighet, og intelligens - på vegne av SLUG vil jeg si tusen takk for det!

Vi har alle fått smake på årets vinners fagkunnskap og engasjement innen gjeldsspørsmål. Kunnskapen er misunnelsesverdig, engasjement er slitesterkt. Årets vinner er en bauta. Det er en man lener seg på når slanger som Gitmark slenger sludder om deg, den du ringer for en selvtillitsboost før et skummelt møte, og den du legger snedige politiske strategier og kule kampanjeplaner med. Vi var en liten periode bekymret for at årets vinner hadde trukket seg langsomt tilbake til et mer bedagelig liv med mindre aktivisme, og flere bruncher - men plutselig var den der med innspill til alt fra festmat, til triks for å få det kongelige norske utenriksdepartement til å danse etter vår pipe. Vi er alle nerder, men du er kanskje nerdekongen.

Her er årets vinner helt klart en mester, og det betyr at 3 av 3 krav faktisk oppfylles! 2012 var nemlig året der en etterlengtet seier ble dratt i havn: som dere alle vet bestemte norske myndigheter seg for å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Det er flere her i dag som bidro med svært kreative ideer for å pushe dette frem, og som alltid var Changemaker gode støttespillere. Men for SLUGs del var det de kloke råd fra årets vinner som ga oss selvtillit til å slå i borde med hva vi ønsket oss. Og gjeldsrevisjon ble det - hurra for den!

Til sist, og før vi avslører hvem den heldige vinner av Abildsnesprisen 2012 er - vil vi understreke at årets utgave også er en hedrespris - årets vinner skal nemlig også berømmes for lang og tro tjeneste. Det er personer med stamina og lojalitet som gir SLUG en historie, en personlighet og en legitimitet vi ikke hadde klart oss uten. Takk for det og!


Prisvinner 2012: Astrid Iversen

1501488 10153812365415624 1064025660 o

Ikke bare har årets vinner en vinnende personlighet som viser et særlig engasjement menneskene rundt seg, men personen har også bidratt til å utvide SLUGs omgangskrets. Vi håper jo egentlig at gjeldsslettesaken er tiltrekkende nok i seg selv, men innser etter hvert at vi også trenger personer som årets vinner til å selge saken vår til omverdenen og fange opp kommende gjeldssletteentusiaster.

Årets vinner kan definitivt regnes som en erke-nerd, både i og utenfor gjeldskretsen. Evnen til å interessere seg for svært smale temaer, tilegne seg kunnskap om meget omfattende saker, og til og med prosessere og formidle dette på en allmenn måte, har virkelig imponert gruppen. Mens SLUG trener lårmuskler, six-pac og biceps, har årets vinner styrket støttemusklene og finmotorikken. Skal SLUG smykke seg med ekspertrollen trenger vi spesialister som årets vinner.

Det liten tvil om at årets vinner har vist et uttrettelig engasjement for saken, både ved å tilegne seg og formidle kunnskap om komplekse spørsmål. Dette lar seg jo selvfølgelig overføre til politisk engasjement. 2011 har på mange måter vært et transportår, hvor SLUG har ventet på at norske myndigheter skal følge opp de politisk sterke løftene de tidligere har gitt. I slike (hvile)perioder kan man benytte anledningen til å slipe spydspissene, noe som årets vinner har gjort ved å øke egen og andres gjeldskunnskap. I tillegg må det nevnes at det sjeldent har manglet på kreative og konstruktive innspill i politiske diskusjoner, og kunnskap om politiske prosesser og prioriteringer har vært til stor glede for sekretariatet.

Før vi avslører årets vinner, vil vi også berømme personen for lang og tro tjeneste som aktivist og engasjert medmenneske: årets vinner begynte engasjementet (riktignok i en rivaliserende treningsleir) mens mange av oss var mest opptatt av høyden på platåsko, fargen på mascara og mengden gele det var sosialt akseptert å ha i håret.


Prisvinner 2011: Line Madsen Simenstad

5122801741 a382f47b50 o

Foto: European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Line jobber som journalist i Klassekampen. Hun har studert utviklingsstudier, statsvitenskap og idé- og religionshistorie.

Prisvinner 2010: Kristian Jahren Øvretveit

Kristian

Kristian jobbet som rådgiver i Caritas, og er nå informasjonsansvarlig i Re kommune der han er bosatt med kone og barn.

Prisvinner 2009: Øygunn Sundsbø Brynildsen

GB 0802 12 Bylinebilde-Øygunn

Øygunn har jobbet med skatt og gjeld i det europeiske gjeldsnettverket Eurodad siden 2008. Hun har også jobbet som konsulent for utviklingsbransjen og jobber nå for Redd Barna.

Prisvinner 2008: Gina Ekholt

Gina-bilde-i-farger

Gina var daglig leder i SLUG mellom 2011 og 2015.

Prisvinner 2007: Kjetil Abildsnes

Kjetil-Abildsnes

Etter nesten 10 år i SLUG avsluttet Kjetil sin karriere i SLUG i 2007 og jobber i dag som seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp.Facebook Twitter Email