Hva mener partiene om gjeld?

Valgkampen er godt i gang, og debatten raser. Vi har sett på hva de ulike partiene mener om gjeld, og deres forslag for å håndtere den økende gjeldsbyrden i verden og løse gjeldskrisene som oppstår. Verdens totale gjeld er stadig økende, og flere og flere land havner nå i gjeldskrise. Hva vil norske politikere gjøre?

I Stock Stortinget

Vi har sjekket partiprogrammene: hva sier de om sletting av illegitim gjeld, ansvarlig långiving, behovet for en internasjonal gjeldsslettemekanisme og etiske retningslinjer for statsobligasjoner i Oljefondet? SV og KrF kommer best ut, med omfattende fokus på gjeldsspørsmål og løsninger. Mer skuffende er det at verken Arbeiderpartiet eller Høyre nevner internasjonal gjeld en eneste gang i programmene sine.

I tillegg til partiprogrammene har vi brukt den nye rapporten Verdensvalg, lansert av vår medlemsorganisasjon Kirkens Nødhjelp under Arendalsuka i forrige uke (les mer om Arendalsuka her). Vi har også sett på Attacs valgvideoer, en annen av våre medlemsorganisasjoner, der de har testet hva partiene mener om global ulikhet, deriblant gjeldskrisen i Hellas.

SLUG ønsker politikerne godt valg og håper at valgets vinnere velger å sette Norge tilbake på gjeldskartet. Norge har lenge vært i front på internasjonale gjeldsspørsmål, og har mulighet til å komme dit igjen med en ny satsing i neste regjeringsperiode.

Slug Serie4

Norge har fått til mye bra på gjeld, men det er fortsatt en del som gjenstår. Hva vil neste regjeringsperiode bringe?

Valgguide

Rødt

I partiprogrammet går Rødt inn for å slette gjelden til utviklingsland, men er lite konkrete på hvordan dette skal gjøres.

På svar på Attacs spørsmål om Norge bør jobbe for å slette eller sanere deler av Hellas’ gjeld sier Rødt seg enig.

SV

SV er en av de mest ambisiøse partiene på gjeldspolitikk og går inn for å slette illegitim gjeld, opprette en uavhengig gjeldslettemekanisme under FN og innføre etiske retningslinjer for statsobligasjoner i Oljefondet.

I tillegg går SV inn for at krav om pålagt privatisering, liberalisering eller kutt i offentlige tjenester skal forhindres når det gis ut lån, særlig på lån fra Verdensbanken og IMF. Partiet vil også demokratisere og flytte makt fra IMF og Verdensbanken over til andre finansinstitusjoner der fattige land har mer innflytelse, blant annet FN.

På svar på Attac påstand om å slette eller redusere gjelden til Hellas er også SV enig, og nevner Hellas og andre kriserammede land i Sør-Europa eksplisitt i programmet.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet nevner ikke gjeld i partiprogrammet et eneste sted. Under rapportlanseringen i Arendal sa imidlertid Anniken Huitfeld at Ap også jobber med ting som ikke står i partiprogrammet, så vi krysser fingrene for at det  likevel kan bety en gjeldssatsing dersom de kommer i regjering.

Ap er enig i at gjelden til Hellas må slettes eller reduseres og sier at “Hellas sin gjeld er ikke bærekraftig. IMF uttaler selv at kreditorene må være innstilt på at deler av gjelden må ettergis. Ap mener at IMF må bidra til å finne en løsning.”

Senterpartiet

En av de store klatrerne i årets valgkamp til nå ser dessverre ut til å ha lave ambisjoner på gjeld, ettersom det ikke nevnes med et ord i partiprogrammet.

Men Sp er enig i at gjelden til Hellas bør slettes eller reduseres og peker på at mye av byrden for gjeldskrisen er blitt lagt på Hellas, uten at bankene i EU har tatt ansvar for sin uansvarlige långiving. De peker også på at EUs politikk kan ha bidratt til den vanskelige økonomiske situasjonen i landet.

Miljøpartiet De Grønne

MDG går inn for sletting av illegitim gjeld og et bindende nasjonalt regelverk for ansvarlig långivning, men nevner ikke gjeldsslettemekanisme eller etiske retningslinjer for statsobligasjoner i Oljefondet.

MDG sier seg også enig i å slette eller redusere gjelden til Hellas.

Kristelig Folkeparti

KrF går også inn for en mer aktiv gjeldspolitikk, der ønsker å slette illegitim gjeld, både i norsk portefølje og internasjonalt, og en uavhengig gjeldsslettemekanisme. I tillegg tar de til orde for retningslinjer for ansvarlig utlån for statsobligasjoner i Oljefondet, samt etiske retningslinjer for kommuner og fylkeskommuners investeringer.

KrF er derimot uklare på gjeldkrisen i Hellas og henviser til at partiet ikke har diskutert dette.

Venstre

Venstre går inn for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld, men sier ingenting om dens uavhengighet, ikke-bærekraftig gjeld eller en eventuell tilhørighet til FN. De går også inn for et internasjonalt regelverk for ansvarlig långiving og et åpenhetskrav i utstederland for investeringer i statsobligasjoner fremfor etiske retningslinjer.

Heller ikke Venstre har tatt stilling til sletting av gjelden til Hellas, men er åpen for å vurdere det

Høyre

Høyre har i sitt partiprogram fokusert utviklingsarbeidet på bistand og utdanning for jenter, og nevner ikke gjeld.

Høyre har heller ikke tatt stilling til situasjonen i Hellas, og viser til at det EU og IMF som forhandler med Hellas på gjeldsspørsmål

Fremskrittspartiet

FrP går her lengre enn Høyre på utviklingspolitikk og gjeld, og fremhever behovet for ettergivelse av gjeld for å skape utvikling. Partiet er også åpen for å vurdere nedfrysing av gjeld i perioder for land som rammes av naturkatastrofer. Imidlertid sier programmet at det også må kunnes settes krav om demokrati og markedsliberalisering for å få ettergitt gjeld.

FrP er som resten av sine samarbeidspartnere uklare på sletting av gjeld til Hellas og viser til at “Skal det slettes gjeld er det først og fremst viktig at det skjer reformer og at det føres en ansvarlig økonomisk politikk.”

Godt valg!



Facebook Twitter Email