Venezuela på vei mot konkurs? (Klassekampen)

Venezuela har i de senere år hatt store politiske uroligheter. Nå er det for alvor økonomien som står for tur. President Maduros regjering misligholder nå betydelige mengder statsgjeld og landet beveger seg ubønnhørlig mot den økonomiske avgrunnen.

Siden president Maduro overtok presidentstolen etter Chávez i 2013 har Venezuela viklet seg lenger og lenger inn i et politisk og økonomisk røre uten like. Etter intense protester i 2017 er nå landets nasjonalforsamling oppløst til fordel for en ny konstitusjonell komité bestående av regimelojale aktører. Komitéen er i gang med sitt arbeid med å skrive om grunnloven, i det øyemed å hindre maktovertakelse i det bebudede presidentvalget i 2018.

041217 Venezuela Klassekampen Kopi

Økonomisk er det også bare sorgen. Kredittvurderingsbyrået Standard and Poor`s har erklært at Venezuela er i delvis mislighold av den 150 milliarder dollar store statsgjeldsbyrden. Regjeringen har 1,1 milliarder dollar i forfalte oljeobligasjoner og må betale ytterligere halvannen milliard før årsskiftet. Til neste år forfaller betalingsforpliktelser på 8 milliarder dollar. Disse beløpene utgjør tilsammen mer enn landets samlede valutareserver. Med svært lav import og verdiskaping i landet ser det ikke pent ut for kommende gjeldsutbetalinger. Veien går ubønnhørlig mot mislighold – og mulig konkurs – for Venezuela.

Fallende oljepriser

Fallende oljepriser slo tungt inn i venezuelansk økonomi. Det svært oljeavhengige landet kan skilte med at 95 prosent av landets eksport foregår i olje. Kombinert med årelangt politisk vanstyre og amerikanske økonomiske sanksjoner ser det ikke lyst ut for landets innbyggere eller den sittende regjeringen. I følge The Telegraph er det vanskelig å se for seg en situasjon der IMF vil komme landet til unnsetning med kriselån så lenge det sittende styret er ved makten. USA ville simpelthen legge ned veto mot en slik bailout.

Menneskelige konsekvenser

Krisen har allerede veid tungt på landets befolkning en god stund. Det meldes at 75 prosent av landets innbyggere har gått ned 8,5 kilo i snitt som følge av manglende ernæring. Barnedødeligheten har også steget drastisk. Ikke overraskende begynner de såkalte gribbefondene nå å sirkle over Venezuelas statsgjeld.

I begynnelsen av november kalte Maduro inn utenlandske kreditorer til gjeldsforhandlinger i Caracas. Målet for møtet var en restrukturering av den store statsgjelden. Presidenten hadde imidlertid ikke en restruktureringsplan utarbeidet og lot det heller være opp til kreditorene å komme med forslag til restruktureringer. Møtet ble avsluttet uten resultater. Landet har nå anslagvis 60 milliarder dollar i statsobligasjonsgjeld i tillegg til rundt 90 milliarder dollar i gjeld til blant annet Russland og Kina. Et lys i enden av tunnelen er at Maduro har oppnådd en restruktureringsavtale med Russland.

Siste kapittel ikke skrevet

Siste kapittel er ikke skrevet, hvor veien går videre vil de neste uker og måneder vise. Det er allikevel et relativt sikkert veddemål at veien mot politisk og økonomisk bedring sannsynligvis ikke vil se dagens lys før president Maduros periode ved makten nærmer seg slutten.Facebook Twitter Email